Bidrag för grundskole- och gymnasieutbildning

Huvudmän som driver verksamheter på grundskole- och gymnasienivå kan ansöka bidrag för att utveckla verksamheterna och fortbilda personalen.

Grundskole- och gymnasieutbildningen omfattar

  • förskoleklass
  • grundskolan
  • grundsärskolan
  • specialskolan
  • sameskolan
  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan
Senast granskad: 2017-01-24
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten