Mer tid för elevers lärande

För skolhuvudmän som vill erbjuda mer tid för elevers lärande, utöver ordinarie skoltid, finns bidrag att söka.

Många skolor lägger idag extra tid, utöver den ordinarie skolan, för att stödja sina elever att inhämta de kunskaper som krävs för att de ska nå målen. Det kan till exempel handla om läxhjälp efter skolans slut, eller lovskola under sommaren. Det kan också handla om att ge nyanlända elever extra undervisning i svenska eller svenska som andraspråk.

Om ni har eller funderar på att anordna sådan här verksamhet finns bidrag att söka. Skolverket fördelar tre olika bidrag till grundskolor som handlar om extra tid för elevernas lärande.

Lovskola

Statsbidrag för lovskola är upp till 1 500 kronor per elev och vecka.  Ni kan få bidrag för alla lov utom jullov, för elever i åk 6-9 och elever i gymnasieskolan.

Läs mer om lovskola

Läxhjälp

Statsbidrag för läxhjälp omfattar hjälp med läxor och annat skolarbete utanför den ordinarie timplanen, för elever i årskurs 1-9. Ni kan få 1 000 kronor för varje elev som erbjuds att delta i verksamheten.

Läs mer om läxhjälp

Ökad undervisningstid för nyanlända elever

Det här statsbidraget omfattar nyanlända elever i hela grundskolan. Bidraget är 3 000 – 7 000 kronor per termin och elev.

Läs mer om ökad undervisningstid för nyanlända

Senast granskad: 2017-01-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten