Bidrag för avgifter till International Baccalaureate Office

En kommun eller enskild huvudman som anordnar International Baccalaureate Diploma Programme (IB-program) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office (IBO) kan ansöka om bidrag.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av kommun eller enskild huvudman som anordnar International Baccalaureate Diploma Programme (IB-program) och betalar särskilda avgifter till International Baccalaureate Office (IBO)

Villkor för bidraget

Huvudmannen får bidrag under förutsättning att

  • utbildningen är godkänd av IBO
  • huvudmannen kan uppvisa faktura från IBO
  • kommunen inte erhåller statsbidrag till utbildningen i annan ordning

Vad får man bidrag för?

Huvudmannen får bidrag för

  • avgiften för examen per elev (inte per ämne)
  • basavgiften per skola
  • anslutningsavgiften per skola − om utbildningen är ny

Bidrag för avgiften för examen lämnas endast för elever som hemkommunen hade skyldighet att erbjuda gymnasieutbildning när IB-utbildningen började. I 15 kap. 5 och 6 §§ i skollagen (2010:800) regleras vilka elever som en hemkommun måste erbjuda gymnasieutbildning.

Bestämmelser om bidraget

Bestämmelser om bidrag till avgifter till International Baccalaureate Office finns i förordning (1993:795)

Läs mer om förordning för IBO på Sveriges riksdags hemsida

Bidragsomgången 2016

Skolverket har fattat beslut om ansökan ht 2016 och berörda huvudmän har blivit kontaktade. 

Kontakt

statsbidrag.Ibo@skolverket.se

Senast granskad: 2017-10-10
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten