Läsåret 2016/17

Totalt inkom 373 ansökningar från landets huvudmän om att delta i Läslyftet läsåret 2016/17. Av dessa beviljades 300.

Ansök senast 15/12 -15, rekvirera 29/2 2016, delredovisa 26/9, redovisa 15/9 2017

 AKTUELLT

27 okt | Slutredovisning för Läslyftet i skolan 2016/17

Nu har Skolverket fattat beslut av slutredovisningar för Läslyftet i skolan läsår 2016/17.
Beslutsmeddelanden skickas ut till berörda huvudmän under vecka 44.

Skolverket har godkänt redovisningar omfattande totalt 64 325 699 kronor samt beslutat att återkräva totalt 2 113 025 kronor.
Läsåret 2016/17 deltog totalt 1024 handledare i kompetensutvecklingsinsatsen.

Slutredovisning för Läslyftet i skolan 2016/17 (444 kB)

Ansökningsperioden för 2016/17 är avslutad.

Totalt inkom 373 ansökningar från landets huvudmän om att delta i Läslyftet. Av dessa beviljades 300.

Beslut om rekvisition

I februari har de huvudmän som beviljats bidrag kunnat rekvirera statsbidrag för att delta i Läslyftet läsåret 2016/17. Bidraget kommer att betalas ut i juni 2016 respektive januari 2017.

Antalet handledare och totalbelopp huvudmän rekvirerat för 2016/17 (128 kB)

Byte av handledare

Om ni vill byta någon av de utsedda handledarna behöver huvudmannen skicka in en blankett om byte av handledare, via länken nedan. För att få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet ha godkänts av Skolverket före andra utbildningstillfället.

Byte av handledare 2016/17 Sista datum för att behålla utbildningsplats (320 kB)

Kontakt

statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten