Läsåret 2018/19

Under perioden 1 januari till 1 februari 2018 kan huvudmän söka statsbidrag för Läslyftet läsåret 2018/19.

tidslinje statsbidrag för läslyftet i skolan 2018/19

AKTUELLT

Förändringar för Läslyftet i skolan 2018/19  

 • Ny ansökningsperiod: 1 januari – 1 februari
 • Ansökan öppnar i e-tjänsten mina sidor
 • Du behöver bara ansöka och redovisa för 2018/19. Det finns alltså ingen rekvisition och delredovisning för 2018/19.
 • Nya gruppstorlekar för handledare
 • Blankett för omprövning
 • Huvudmannen kontrollerar handledares lärarlegitimation vid byte av handledare.

Se nedan vad som gäller för bidragsomgången 2018/19

Ansökan är öppen 1 januari–1 februari i e-tjänsten

I ansökan ska du ange

 • namn och personnummer för de handledare som ska delta
 • vilken skolform och vilka årskurser handledaren främst undervisar inom
 • vilka handledare som vill gå handledarutbildningen
 • e-postadress till de handledare som ska delta
 • skolenhetskod för de skolor handledarna är anställda vid
 • vilken nedsättning i tid handledarna ska handleda på  
 • antal deltagare per skolenhet
 • e-postadress till rektorn på respektive skolenhet.

För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Läs om hur du blir användare i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag

Gruppstorlekar för handledare

En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare och en handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.

Omprövning av beviljat bidrag

Om ni vill ha mer eller mindre bidrag än Skolverket beviljat behöver ni skicka in en begäran om omprövning. Det är aktuellt om antalet handledare eller handledarens eller handledarnas nedsättning i tid förändras under insatsens gång. Kontakta i så fall oss via funktionsbrevlådan statsbidrag.laslyftet@skolverket.se så skickar vi en omprövningsblankett till er. När ni har fyllt i blanketten och angett aktuella förändringar ska ni skicka tillbaka den till oss per mejl.  

Huvudmän utser handledare

Huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i ansökan. Handledarna ska utses i enlighet med förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som av sin huvudman erbjudits att gå en handledarutbildning har möjlighet att gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte.

Läs mer om handledarens kvalifikationer

Byte av handledare

Om ni vill byta någon av de handledare som ni har blivit beviljade bidrag för behöver ni registrera ett byte av handledare. Formuläret för att registrera ert byte kommer att finnas på den här sidan i mars 2018. För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste bytet registreras innan det andra utbildningstillfället.

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. 

Planera och organisera för Läslyftet 

I broschyren ”Planera och organisera för Läslyftet” finns stöd för hur man kan tänka när det gäller kompetensutvecklingens förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också information om vilka lärargrupper som ska delta, hur dessa kan organiseras, vilka moduler man kan välja och vem eller vilka som kan utses till handledare.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan (1,7 MB)

Kontakt

statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2017-11-28
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten