Läsåret 2018/19

Under perioden 1 januari till 1 februari 2018 kan huvudmän söka statsbidrag för Läslyftet läsåret 2018/19.

tidslinje statsbidrag för läslyftet i skolan 2018/19

AKTUELLT

20 mars | Beslut om ansökan för 2018/19. Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän om totalt 35 960 000 kronor. Se listan över alla beviljande bidrag under Beslut om ansökan 2018/19 längre ner på den här sidan. 

Förändringar för Läslyftet i skolan 2018/19  

  • Ny ansökningsperiod: 1 januari – 1 februari
  • Ansökan öppnar i e-tjänsten mina sidor
  • Du behöver bara ansöka och redovisa för 2018/19. Det finns alltså ingen rekvisition och delredovisning för 2018/19.
  • Nya gruppstorlekar för handledare
  • Blankett för omprövning
  • Huvudmannen kontrollerar handledares lärarlegitimation vid byte av handledare.

Se nedan vad som gäller för bidragsomgången 2018/19

Beslut om ansökan 2018/19

Vi har beviljat bidrag till 168 huvudmän på totalt 35 960 000 kronor. I bilagorna ser du vilka huvudmän som får bidrag och hur stort bidrag de får. Du ser också den totala nedsättningen i tjänst för handledare per huvudman. 

En total nedsättning i tjänst på 40 procent kan till exempel innebära

  • två handledare på 20 procent
  • 1 handledare på 20 procent och 2 handledare på 10 procent
  • 4 handledare på 10 procent.

Schablonbeloppet för en handledare med 10 procents nedsättning i tid är 58 000 kronor. För en handledare med 20 procents nedsättning i tid är det 116 000 kronor.  

Beslut om ansökan 2018/19 (167 kB)

Du kan även se beslutet för din organisation i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten

Gruppstorlekar för handledare

En handledare med 10 procent nedsättning i tid ska handleda 4–10 deltagare och en handledare med 20 procent nedsättning i tid ska handleda 11–20 deltagare.

Omprövning av beviljat bidrag

Om ni vill ha mer eller mindre bidrag än Skolverket beviljat behöver ni skicka in en begäran om omprövning. Det är aktuellt om antalet handledare eller handledarens eller handledarnas nedsättning i tid förändras under insatsens gång. Kontakta i så fall oss via funktionsbrevlådan statsbidrag.laslyftet@skolverket.se så skickar vi en omprövningsblankett till er. När ni har fyllt i blanketten och angett aktuella förändringar ska ni skicka tillbaka den till oss per mejl.  

Sista dag att skicka in en begäran om omprövning för att lägga till handledare och utöka er nedsättning i tjänst är den 1 september.

Huvudmän utser handledare

Huvudmän som söker bidrag ska utse handledare i ansökan. Handledarna ska utses i enlighet med förordning (2015:42) om statsbidrag för handledare i språk-, läs- och skrivutveckling. Den som av sin huvudman erbjudits att gå en handledarutbildning har möjlighet att gå en kostnadsfri utbildning vid ett lärosäte.

Läs mer om handledarens kvalifikationer

Byte av handledare

Om ni vill byta någon av de handledare som ni har blivit beviljade bidrag för behöver ni registrera ett byte av handledare.

Formulär för byte av handledare

För att ni ska få behålla handledarens utbildningsplats måste ni registrera bytet innan det andra utbildningstillfället.

Den handledare som ersätter den tidigare handledaren måste vara legitimerad och ha minst 4 års arbetslivserfarenhet. Om det visar sig vid redovisningen att ni har tillsatt en lärare utan legitimation kräver Skolverket tillbaka pengarna. Kontrollera att handledarna har lärarlegitimation genom att skicka en lista med deras personnummer till lleg.registerutdrag@skolverket.se. Personnumren ska ha formatet ÅÅÅÅMMDD-NNNN. 

Planera och organisera för Läslyftet 

I broschyren ”Planera och organisera för Läslyftet” finns stöd för hur man kan tänka när det gäller kompetensutvecklingens förhållande till det systematiska kvalitetsarbetet. Det finns också information om vilka lärargrupper som ska delta, hur dessa kan organiseras, vilka moduler man kan välja och vem eller vilka som kan utses till handledare.

Planera och organisera för Läslyftet i skolan (1,7 MB)

Kontakt

statsbidrag.laslyftet@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten