Statsbidrag för Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

AKTUELLT

6 februari: Det går inte att söka bidrag för matematiklyftet 2018/19. Det beror på att det inte finns några pengar avsatta för det här budgetåret. 

Redovisa mellan 16 april - 15 maj

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017/18

För att logga in i e-tjänsten och göra redovisningen krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget i din organisation kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Logga in

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för

  • grundskola, grundsärskola
  • sameskola, specialskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola 
  • kommunal vuxenutbildning*
  • särskild utbildning för vuxna.

*Även utbildningsföretag som anordnar kommunal vuxenutbildning kan söka statsbidrag.
Huvudmän för förskola, förskoleklass eller fritidshem omfattas inte av statsbidraget.

Skolverket tar emot en ansökan per huvudman. Är du matematiklärare och vill delta i Matematiklyftet, tala med din rektor. Enskilda lärare inte kan söka bidraget.

Vad ska bidraget användas till?

Statsbidraget är uppdelat i två delar

  • bidrag per matematikhandledare
  • bidrag per deltagande lärare.

Det går alltså att få statsbidrag för handledare i Matematiklyftet och för matematiklärare som deltar i Matematiklyftet. Kompetensutvecklingsinsatsen ska ske på arbetstid och deltagande lärare och handledare ska vara anställd hos huvudmannen antingen tills vidare eller för en begränsad tid. För bidragsomgången 2018/19 ska lärarna genomföra en modul inom Matematiklyftet.

För att huvudmän som vill delta med ett fåtal matematiklärare finns möjlighet att genomföra kompetensutveckling via webben. Det gäller endast enstaka lärare och under perioden oktober 2018-mars 2019.

Läs mer om Matematiklyftet

Hur stort är bidraget?

Skolverket kan totalt fördela 5 miljoner kronor i statsbidrag för Matematiklyftet läsåret 2018/19. För att bidrag ska beviljas ska huvudmannen skicka in ansökan om bidrag till Skolverket. Vi beslutar därefter om hur mycket bidrag huvudmannen kan få. Bidragsbeloppet utgår från antal deltagande lärare, handledartid och fastställda schablonbelopp.

Bidraget baseras bland annat på ett schablonbelopp för deltagande lärare och ett schablonbelopp som ersättning för lönekostnader för matematikhandledare.

För omgången 2018/19 är schablonbeloppen

  • 116 000 kr för handledare (20 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
  • 58 000 kr för handledare (10 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
  • 2 250 kr för lärare (per lärare, en modul).

Bidragsomgången 2017/18

Beslut om ansökan 2017/18

Vi har beviljat 111 huvudmän statsbidrag för läsåret 2017/18. Den totala summan som huvudmännen kan begära ut i rekvisitionen är drygt 10 miljoner kronor. 

Lista över beviljade huvudmän och belopp 2017 (45 kB)

Logga in för att se ditt beslut:


Kontakt

statsbidrag.matematiklyftet@skolverket.se 

Senast granskad: 2018-01-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten