Statsbidrag för Matematiklyftet

Matematiklyftet är en kompetensutvecklingsinsats i matematikdidaktik som bygger på kollegialt lärande med stöd av handledare. Insatsen syftar till att öka elevers måluppfyllelse i matematik genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen.

AKTUELLT

Nu öppnar matematiklyftet för 2018/19 för att nå de matematiklärare som ännu inte fått ta del av kompetensutvecklingsinsatsen. Huvudmän som ännu inte deltagit med alla sina matematiklärare kan söka bidrag.

Ansökan är öppen 1 mars–2 april 2018

I ansökan ska du ange antal lärare som man önskar delta med i Matematiklyftet läsåret 2018/19. Baserat på dessa uppgifter fattar Skolverket beslut om antal procent av heltidstjänst för handledning.

Bidraget går att söka för att lärare ska få genomföra en modul under läsåret 2018/19.

För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten för statsbidrag

För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Läs om hur du blir användare i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag

Nytt för bidragsomgången 2018/19

Modulen Matematikundervisning med digitala verktyg II

Denna modul fokuserar på programmering i matematikundervisningen. Modulen tar upp hur den matematik som eleverna använder i sina programmeringsuppgifter kan tydliggöras och berika matematikundervisningen. Du får även ta del av hur programmering kan användas i matematisk problemlösning. Observera att denna modul skiljer sig från övriga moduler då den endast innehåller fyra delar. Det innebär att den räknas som en halv modul och om man väljer denna modul behöver således ytterligare en modul genomföras.

Statsbidraget för matematiklyftet 2018/19 kan användas för genomförandet av en valfri modul i matematik.
Moduler i matematik


Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget kan sökas av kommunala och fristående huvudmän för

  • grundskola, grundsärskola
  • sameskola, specialskola
  • gymnasieskola, gymnasiesärskola 
  • kommunal vuxenutbildning*
  • särskild utbildning för vuxna.

*Även utbildningsföretag som anordnar kommunal vuxenutbildning kan söka statsbidrag.
Huvudmän för förskola, förskoleklass eller fritidshem omfattas inte av statsbidraget.

Skolverket tar emot en ansökan per huvudman. Är du matematiklärare och vill delta i Matematiklyftet, tala med din rektor. Enskilda lärare inte kan söka bidraget.

Vad ska bidraget användas till?

Statsbidraget är uppdelat i två delar

  • bidrag per matematikhandledare
  • bidrag per deltagande lärare.

Det går alltså att få statsbidrag för handledare i Matematiklyftet och för matematiklärare som deltar i Matematiklyftet. Kompetensutvecklingsinsatsen ska ske på arbetstid och deltagande lärare och handledare ska vara anställd hos huvudmannen antingen tills vidare eller för en begränsad tid. För bidragsomgången 2018/19 ska lärarna genomföra en modul inom Matematiklyftet.

För att huvudmän som vill delta med ett fåtal matematiklärare finns möjlighet att genomföra kompetensutveckling via webben. Det gäller endast enstaka lärare och under perioden oktober 2018-mars 2019.

Läs mer om Matematiklyftet

Hur stort är bidraget?

Skolverket kan totalt fördela 5 miljoner kronor i statsbidrag för Matematiklyftet läsåret 2018/19. För att bidrag ska beviljas ska huvudmannen skicka in ansökan om bidrag till Skolverket. Vi beslutar därefter om hur mycket bidrag huvudmannen kan få. Bidragsbeloppet utgår från antal deltagande lärare, handledartid och fastställda schablonbelopp.

Bidraget baseras bland annat på ett schablonbelopp för deltagande lärare och ett schablonbelopp som ersättning för lönekostnader för matematikhandledare.

För omgången 2018/19 är schablonbeloppen

  • 116 000 kr för handledare (20 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
  • 58 000 kr för handledare (10 % nedsättning i tjänst, under läsåret) 
  • 2 250 kr för lärare (per lärare, en modul).

Bidragsomgången 2017/18

Beslut om ansökan 2017/18

Vi har beviljat 111 huvudmän statsbidrag för läsåret 2017/18. Den totala summan som huvudmännen kan begära ut i rekvisitionen är drygt 10 miljoner kronor. 

Lista över beviljade huvudmän och belopp 2017 (45 kB)

Logga in för att se ditt beslut:


Kontakt

statsbidrag.matematiklyftet@skolverket.se 

Senast granskad: 2018-01-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten