Statsbidrag för elever från nordiska länder

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Det innebär att elever från nordiska länder kan studera i Sverige på samma villkor som elever i Sverige. Huvudmän kan söka ersättning för nordiska elevers studier i Sverige.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av:

 • kommuner
 • landsting
 • fristående skolor

Huvudmän kan söka bidrag för elever från:

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Färöarna
 • Grönland
 • Åland

Bidrag ges för nordiska elever som går i:

 • gymnasieskolan
 • gymnasial vuxenutbildning

Beräkning av bidrag

Regeringen beslutar om storleken på ersättningen. Beloppen för gymnasieskolan anges i en så kallad riksprislista. För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin.

Riksprislistan 2016

För kommuner görs ett avdrag motsvarande det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island Norge, Färöarna eller Åland. Detta enligt Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap. 6 § och Gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 8 §.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från CSN i andra nordiska länder och gör ett automatiskt avdrag i ansökan.

Läs mer i förodningarna

Gymnasieförordning (2010:2039) Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Beslut

Beslut om bidrag per huvudman ht16 (243 kB)

Kontakt

statsbidrag.nordiskaelever@skolverket.se
 

Senast granskad: 2016-10-17
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten