Statsbidrag för elever från nordiska länder

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har ett avtal om nordisk utbildningsgemenskap på gymnasienivå. Det innebär att elever från nordiska länder kan studera i Sverige på samma villkor som elever i Sverige. Huvudmän kan söka ersättning för nordiska elevers studier i Sverige.

Ansökan är öppen 15 april – 15 maj

För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget.

Läs mer om e-tjänsten och hur den fungerar


Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av:

 • kommuner
 • landsting
 • fristående skolor

Huvudmän kan söka bidrag för elever från:

 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Norge
 • Färöarna
 • Grönland
 • Åland

Bidrag ges för nordiska elever som går i:

 • gymnasieskolan
 • gymnasial vuxenutbildning

Beräkning av bidrag

Regeringen beslutar om storleken på ersättningen. Beloppen för gymnasieskolan anges i en så kallad riksprislista. För studier på den gymnasiala vuxenutbildningen lämnas bidrag för de kurser som eleven deltar i under pågående termin.

Riksprislistan 2018

För kommuner görs ett avdrag motsvarande det antalet svenska elever som är folkbokförda i kommunen och studerar i Danmark, Finland, Island Norge, Färöarna eller Åland. Detta enligt Förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning, 7 kap. 6 § och Gymnasieförordningen (2010:2039), 12 kap. 8 §.

Skolverket kontrollerar uppgifterna om antalet svenska elever som studerar med bidrag från CSN i andra nordiska länder och gör ett automatiskt avdrag i ansökan.

Läs mer i förodningarna

Gymnasieförordning (2010:2039) Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning

Bidragsomgången 2017

Beslut om bidrag per huvudman ht 2017 (402 kB)

Beslut om bidrag per huvudman vt 2017 (233 kB)

Bidragsomgången 2016

Beslut om bidrag per huvudman ht 2016 (243 kB)

Beslut om bidrag per huvudman vt 2016 (442 kB)

Kontakt

statsbidrag.nordiskaelever@skolverket.se

Senast granskad: 2018-03-19
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten