Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning.

Två pojkar håller om varandra

Vilka kan söka?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning.

Vilka omfattas av bidraget? 

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det regleras i skollagen (2010:800). Rätten gäller i:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller endast om studierna påbörjas före 18 års ålder.

Bidragets storlek

2016 fördelade Skolverket 50 miljoner kronor i bidrag. Vi fördelar bidraget proportionellt till samtliga kommuner som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som fastställs för varje kommun. Fördelningstalet fastställs på ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.


Kontakt

Frågor om statsbidrag
statsbidrag.papperslosa@skolverket.se

Frågor om skoljuridik
Skolverkets upplysningstjänst
Tel: 08-5273 3200
upplysningstjansten@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten