Statsbidrag för utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn, har rätt till utbildning. Kommuner kan ansöka om bidrag för kostnader för dessa barns utbildning.

Två pojkar håller om varandra

18 sep | Ansökan har stängt. Nu handläggare vi alla ärenden. När vi har fattat beslut publicerar vi det i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag. 

Vilka kan söka?

Kommuner som inom sitt område har barn som vistas i landet utan tillstånd och har kostnader för barnets utbildning.

Vilka omfattas av bidraget? 

Barn som vistas i landet utan tillstånd har i huvudsak samma rätt till utbildning som andra barn som bor i Sverige. Det regleras i skollagen (2010:800). Rätten gäller i:

  • förskoleklass
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola

Papperslösa barn har ingen skolplikt och rätten till gymnasieutbildning gäller endast om studierna påbörjas före 18 års ålder.

Bidragets storlek

2016 fördelade Skolverket 50 miljoner kronor i bidrag. Vi fördelar bidraget proportionellt till samtliga kommuner som ansöker om bidrag efter ett fördelningstal som fastställs för varje kommun. Fördelningstalet fastställs på ett medelvärde av antalet asylsökande barn i åldern 6-17 år i kommunen under de tre senaste åren före ansökan.


Kontakt

Frågor om statsbidrag
statsbidrag.papperslosa@skolverket.se

Frågor om skoljuridik
Skolverkets upplysningstjänst
Tel: 08-5273 3200
upplysningstjansten@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-18
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten