Statsbidrag för digitalisering av nationella prov

Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

AKTUELLT

13 april | Just nu arbetar vi med att planera statsbidraget. Vi kommer publicera information om vad bidraget kan användas till och vilka villkor som gäller på den här sidan så snart vi kan.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning

Försöksverksamhet för införandet av digitala prov

Under hösten 2018 inleder vi en försöksverksamhet för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten omfattar 100 skolor. Den syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Kontakt

statsbidrag.nationellaprov@skolverket.se

Senast granskad: 2018-04-12
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten