Statsbidrag för en likvärdig skola

Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan.

Två elever och en lärare.

AKTUELLT

2 feb | Det här är ett nytt statsbidrag som regeringen beslutade om 1 februari 2018. Just nu arbetar vi med att planera bidraget. I maj 2018 kommer vi publicera mer information om vad bidraget kan användas till och vilka villkor som gäller för bidraget. Senast den 1 april kommer vi att besluta om bidragsramar för hur mycket varje huvudman kommer kunna begära ut för hösten 2018.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass
  • grundskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

Bidraget för omgången 2018 kan ni använda för kostnader till insatser under perioden 1 juli-31 december 2018.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Vi kommer att publicera mer information om bidraget på den här sidan i maj 2018.

Villkoren styrs av 

Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2018 är det totala beloppet 1 miljard kronor. I april 2018 kommer vi att presentera bidragsramarna som anger hur mycket varje huvudman kommer kunna begära ut.

För kommande bidragsomgångar kan storleken på bidraget öka

I budgetpropositionen för 2018 har regeringen föreslagit att det ska finnas 3,5 miljarder kronor för 2019 och 6 miljarder kronor för 2020.

Kontakt

statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se

Senast granskad: 2018-02-14
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten