Statsbidrag för fortbildning inom specialpedagogik

Bidraget ska gå till fortbildning av lärare och förskollärare i syfte att ta
en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

AKTUELLT

18 sep | Ansökan har stängt. Nu handläggare vi alla ärenden. När vi har fattat beslut publicerar vi det i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag och på den här sidan. 

Ansökan för vt18 är öppen 15 jan–15 feb

För att logga in i e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för:

  • förskoleklassen,
  • grundskolan, grundsärskolan,
  • specialskolan, sameskolan.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas som ersättning för lön för lärare och förskollärare under den tid de deltar i utbildningen för en speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Fortbildningen gäller alla utbildningar som leder till speciallärare eller specialpedagogexamen inom reguljär utbildning och även inom lärarlyftet. 

Bidrag beviljas för lärare som är antagna på utbildning eller kurser 

Vid ansökan på vårterminen måste alltså lärare påbörja utbildningen eller kursen senast samma vår. För en lärare som planerar påbörjar utbildning nästkommande termin, söker ni också bidrag för den läraren den terminen då läraren påbörjar utbildningen. 

Läraren ska:

  • delta i utbildning under arbetstid,
  • eller vara tjänstledig under utbildningen,
  • eller delta i utbildningen under tid han eller hon inte arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Fördelning arbete/studier

Huvudmän söker statsbidrag för den tid läraren inte arbetar i samband med studier.

Det som avgör hur stort bidraget blir är alltså inte hur mycket tid läraren lägger ner på studier. Det som avgör är hur mycket tid arbetsgivaren avsätter för studierna. Om en lärare studerar på 50 procent (15 hp) men huvudmannen avsätter 20 procent av arbetstiden för studier så kan huvudmannen söka bidrag för 20 procent för den läraren. 20 procent studietid motsvarar 6 högskolepoäng. 


Vanliga frågor

Hur mycket bidrag kan en skola få per lärare eller förskollärare?

Huvudmannen ska betala ersättning till läraren eller förskolläraren motsvarande minst 80 procent av lönen, under den tid läraren utbildar sig.

Ni kan söka statsbidrag som motsvarar 70 procent av kostnaden för ersättningen till läraren eller förskolläraren. Ni kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men då får ni inte bidrag för den överstigande delen. Statsbidraget beräknas på en årslön för en speciallärare eller specialpedagog om 590 000 kronor vilket baseras på en medellön om 34 000 kronor/månad inklusive sociala avgifter.

Hur mycket bidrag kan en huvudman söka för en lärare som studerar?

Exempel: En huvudman godkänner att en anställd lärare eller förskollärare deltar i utbildning som sammanlagt motsvarar t.ex. 90 hp varav 30hp läses per termin. Om huvudmannen gör motsvarande nedsättning i tid för den tid läraren studerar dvs. 100 procent för 30 hp/termin och betalar minst 80 procent av lärarens lön för den del läraren studerar kan huvudmannen efter ansökan ta emot 165 200 kronor i statsbidrag (590 000 kronor / 2 x 80 procent x 70 procent) per termin för fortbildning av deltagaren.

Liknande statsbidrag

Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan Bidraget ska gå till att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan.

Statsbidrag Specialpedagogik för lärande  Genom denna kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik kan lärarkollegiet tillsammans utveckla sin undervisning. Insatsen syftar till att stärka alla lärares specialpedagogiska kompetens för att möta elevers olika behov.
Statsbidrag för lärarlyftet  En lärare kan genom Lärarlyftet läsa hela eller delar av en speciallärarutbildning som leder till speciallärarexamen. Ni kan söka bidrag för deltagande i lärarlyftet.

Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan vt17

Lista över beviljade ansökningar och belopp vt17 (242 kB)


Kontakt

inkorg.elevhalsa@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten