Statsbidrag för lärare i nationellt minoritetsspråk

Bidrag kan sökas av huvudmän för deltagare i utbildningssatsningen för lärare i minoritetsspråk. Syftet med bidraget är att underlätta och ge bättre förutsättningar för deltagande i utbildningen.

Ansökan VT 2017 1/4-1/5
Ansökan HT 2017 1/10-1/11

Vem kan söka?

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för de lärare som deltar i Skolverkets utbildningssatsning för lärare i något av de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib.

Läs mer om utbildningen här

Huvudmannen kan söka statsbidrag för de lärare som aktivt deltar i utbildningsinsatsen. Bidraget sökes terminvis. Utbetalningar sker vanligtvis en månad efter avslutad ansökningsperiod.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att stimulera deltagare att gå Skolverkets utbildningssatsning i de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib. Bidraget kan till exempel användas för att:

  • betala resor och logi i samband med studieträffar,
  • minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier,
  • delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Hur stort är bidraget?

Totalt ska 600 000 kronor fördelas mellan de som sökt bidraget.
Bidraget är högst 15 000 kronor per deltagare och termin.

Kontakt

E-post: statsbidrag.minoritetssprak@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-05
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten