Statsbidrag för lärare i nationellt minoritetsspråk

Bidrag kan sökas av huvudmän för deltagare i utbildningssatsningen för lärare i minoritetsspråk. Syftet med bidraget är att underlätta och ge bättre förutsättningar för deltagande i utbildningen.

Ansökan VT 2017 1/4-1/5
Ansökan HT 2017 1/10-1/11

AKTUELLT

7 nov | Ansökan för hösttermingen 2017 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden och fattar beslut december. Följ ditt ärende i e-tjänsten.

20 sep | Beslut om ansökan vt17. Se listan över beviljade bidrag under Bidragsomgången 2017 längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut.


Vem kan söka?

Detta bidrag kan sökas av huvudmän för de lärare som deltar i Skolverkets utbildningssatsning för lärare i något av de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib.

Läs mer om utbildningen här

Huvudmannen kan söka statsbidrag för de lärare som aktivt deltar i utbildningsinsatsen. Bidraget sökes terminvis. Utbetalningar sker vanligtvis en månad efter avslutad ansökningsperiod.

Vad ska bidraget användas till?

Bidraget är till för att stimulera deltagare att gå Skolverkets utbildningssatsning i de nationella minoritetsspråken samiska, meänkieli och romani chib. Bidraget kan till exempel användas för att:

  • betala resor och logi i samband med studieträffar,
  • minska deltagarnas arbetstid så att de därigenom får mer tid för studier,
  • delvis ge ledigt för studier utan löneavdrag.

Hur stort är bidraget?

Totalt ska 600 000 kronor fördelas mellan de som sökt bidraget.
Bidraget är högst 15 000 kronor per deltagare och termin.


Bidragsomgången 2017

Beslut för vt17 (199 kB)

Bidragsomgången 2016

Beslut för ht 2016 (40 kB)


Kontakt

statsbidrag.minoritetssprak@skolverket.se

Senast granskad: 2017-09-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten