Statsbidrag för stor mottagning av asylsökande barn och ungdomar

Bidraget delas ut till kommuner som tagit emot flest asylsökande barn och ungdomar i förhållande till sin befolkningsökning och sitt totala elevantal. Det går inte att söka bidraget.

2016 | 100 miljoner till åtta kommuner

Åtta kommuner som tagit emot många nyanlända barn och ungdomar i förhållande till sitt totala elevantal får dela på 100 miljoner kronor. Pengarna ska stötta utbildningsverksamheten i kommunen, och betalas ut av Skolverket utan ansökan. Summorna varierar mellan ca 1,2 – 34,2 miljoner kronor.

Här är listan på de åtta kommuner som får dela på 100 miljoner Kommuner som får motta extra stöd 2016 (71 kB)

Vad ska pengarna användas till?

De extra pengarna ska stödja utbildningsverksamheter med stora behov. De ska användas under verksamhetsåret 2017.

När kommer pengarna?

De kommuner som berörs kommer att få pengarna utbetalda senast den 8 december 2016.

Hur har Skolverket beräknat fördelningen?

Enligt regeringens beslut ska medel gå till de kommuner som mellan 2010 till 2014 ökat sin befolkning med minst 4,5 procent och som den 20 november 2015 tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande 550 asylsökande/kommunplacerade barn eller minst 4 procent av det antal barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen den 31 december 2014. Vi har inhämtat denna statistik från Migrationsverket respektive SCB, och beräknat vilka kommuner som ska få bidraget.


2015 | 200 miljoner till 46 kommuner

De 200 miljoner kronor som regeringen beslutat avsätta som extra stöd, fördelas mellan 46 kommuner. Bidraget fördelas proportionellt mot antalet asylsökande/kommunplacerade barn i respektive kommun. Summorna varierar mellan ca 1,2 – 9,1 miljoner kronor.

Pengarna betalades ut i december 2015

Här är listan på de 46 kommuner som fick dela på 200 miljoner

Kommuner som får motta extra stöd 2015 (90 kB)

Vad ska pengarna användas till?

De extra pengarna ska stödja utbildningsverksamheter med stora behov. De ska användas under verksamhetsåret 2016.

Hur har Skolverket beräknat fördelningen?

Enligt regeringens beslut ska medel gå till de kommuner som den 20 november 2015 tagit emot asylsökande och kommunplacerade barn och ungdomar motsvarande minst 10 procent av det antal barn och ungdomar som var folkbokförda i kommunen den 1 januari 2014. Vi har inhämtat denna statistik från Migrationsverket respektive SCB, och beräknat vilka kommuner som kan komma i fråga.

Kontakt

statsbidrag.asylsokande@skolverket.se

Senast granskad: 2016-12-20
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten