Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn, har en rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen kan söka bidrag som täcker kostnader för deras utbildning. Hemkommunen är den kommun där barnet bor i Sverige.

9 jun | Beslut om ansökan för vt17. Logga in för att se ditt beslut. Se listan över alla huvudmän som sökt statsbidrag och beviljat belopp längre ner på den här sidan. 

Nytt från hösten 2016 | Från och med HT 2016 betalar Skolverket inte ut statsbidrag för elever i internationell skola på gymnasienivå vars förälder inte är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz.

Vilka omfattas av bidraget?

 • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
 • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare 

Barn till medborgare i EU/EES-länder

Bidrag lämnas för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer. Bidrag lämnas även för barn till EU/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige.

Bidrag lämnas för barn och ungdomar i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • internationell skola

Barn till medborgare i övriga länder

Bidrag lämnas för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

Bidrag lämnas för barn i:

 • grundskola,
 • grundsärskola,
 • specialskola,
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå

Bidragets storlek

Hemkommunen får bidrag som täcker utgifterna för barnets utbildning. Kostnaderna ska motsvara utgifter för andra barn i motsvarande utbildning.  Hemkommunen ska söka ersättning av Skolverket, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola. Läs mer i förordning (2011:538).

Bidragsomgången 2017

Beslut om ansökan 2017

Lista över beviljade huvudmän och belopp (206 kB)

Kontakt

statsbidrag.ickefolkbokford@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-09
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten