Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn, har en rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen kan söka bidrag som täcker kostnader för deras utbildning. Hemkommunen är den kommun där barnet bor i Sverige.

Nytt från hösten 2016 | Från och med HT 2016 betalar Skolverket inte ut statsbidrag för elever i internationell skola på gymnasienivå vars förälder inte är medborgare i ett EU/EES-land eller Schweiz.

Ansökan är öppen 15 mars - 17 april i Mina sidor

För första gången ingår det här bidraget i Skolverkets Mina sidor. För att logga in i Mina sidor och göra ansökan krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. 

För att lägga till och se vilka som har behörighet till det här statsbidraget i din organisation kan du logga in och klicka på:
Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.


Vilka omfattas av bidraget?

 • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
 • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare 

Barn till medborgare i EU/EES-länder

Bidrag lämnas för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer. Bidrag lämnas även för barn till EU/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige.

Bidrag lämnas för barn och ungdomar i:

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • internationell skola

Barn till medborgare i övriga länder

Bidrag lämnas för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

Bidrag lämnas för barn i:

 • grundskola,
 • grundsärskola,
 • specialskola,
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå

Bidragets storlek

Hemkommunen får bidrag som täcker utgifterna för barnets utbildning. Kostnaderna ska motsvara utgifter för andra barn i motsvarande utbildning.  Hemkommunen ska söka ersättning av Skolverket, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola. Läs mer i förordning (2011:538).

Kontakt

statsbidrag.ickefolkbokford@skolverket.se

Senast granskad: 2017-03-02
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten