Sök statsbidrag i e-tjänsten

I e-tjänsten för statsbidrag kan skolhuvudmän och andra organisationer ansöka om bidrag, begära ut bidrag och skicka in redovisningar. Det är även här du hittar beslut. Här kan du läsa om hur du använder e-tjänsten. Tidigare hette den här e-tjänsten Mina sidor.

I dagsläget ingår fler än 60 procent av Skolverkets statsbidrag i e-tjänsten, resterande bidrag kommer att komma allt eftersom. Vi håller på att utveckla e-tjänsten för att för att göra det enklare och mer rättssäkert att söka alla Skolverkets statsbidrag digitalt.

AKTUELLT

21 maj | Avvikande öppettider i vår och sommar. Följande tider har supporten stängt, det innbär att vi inte svarar på mejl och i telefon under den här tiden:

24-25 maj
8 juni
18 juni
16-31 juli

27 feb | Nu uppdaterar vi e-tjänsten för statsbidrag. Det blir ett nytt utseende och vi börjar introducera digitala formulär - först ut är statsbidraget för mindre barngrupper i förskolan. Det betyder att blanketter i Excel succesivt kommer plockas bort från e-tjänsten.

Nytt är också att e-tjänsten för statsbidrag inte längre kommer att heta Mina sidor. Det beror på att vi vill göra det tydligare för våra målgrupper att den här e-tjänsten är till för att söka statsbidrag. Vi genomför ändringen från Mina sidor till e-tjänst för statsbidrag succesivt. På vissa ställen i e-tjänsten och i mejlen finns det gamla begreppet kvar under en övergångsperiod.

18 dec | Kontakta oss via telefon eller mejl. Via supporttelefonen kan du få svar på tekniska frågor. Vi kan däremot inte svara på frågor som berör Bedömningsportalen eftersom det är en separat e-tjänst med egen supportfunktion. För frågor om statsbidrag finns det en mejladress på varje bidrags webbsida. Du når oss på måndagar mellan 9.30-11.30 och tisdag till fredag klockan 9.30-11.30 och 13:00-15.00. Telefonnummer: 08-527 332 00, välj knappval 3.

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten

För att söka Skolverkets statsbidrag behöver organisationer utse en person som ska vara ombud för e-tjänsten. Ombud är den person som får högst ansvar och behörighet i e-tjänsten och är ansvarig för organisationens ansökningar.

Ansök om att bli ombud så snart som möjligt för att få tillgång till e-tjänsten 

Du som är ansvarig för din organisations statsbidrag behöver skicka in din ombudsansökan i god tid innan ansökan för statsbidraget du vill söka öppnar. När vi har fått din ansökan och godkänt dig som användare kan du bjuda in fler användare i din organisation. Dessa användare får då behörighet att arbeta med att söka statsbidrag i e-tjänsten.

Välj den ingång som bäst beskriver din organisation för att se vad du behöver göra.

Grundskola eller gymnasieskola 

Huvudman för grund- eller gymnasieskolan och tidigare har sökt statsbidrag via e-tjänsten 

Om din organisation tidigare sökt andra bidrag via e-tjänsten så har ni redan användarkonton. Ni behöver inte vidta någon särskild åtgärd.

Se till att rätt person får behörighet att arbeta med ansökan genom att bjuda in användare till e-tjänsten och fördela behörigheter. Det kan du som är ombud, representant eller redan har behörighet till bidraget göra flera veckor innan ansökan öppnar och då kommer det gå smidigare för er att sätta igång när ansökan öppnar. Logga in och klicka på Administrera användare. 

Kontakta oss om du inte vet vem som är ombud i din organisation.

Kontakta e-tjänsten

Huvudmän för grund- eller gymnasieskolan som aldrig sökt statsbidrag via e-tjänsten

Kommunala skolor

Alla kommuner har redan användare i e-tjänsten. Om du arbetar för en kommunal skola ska du därför kontakta din kommunala huvudman för att bli användare i e-tjänsten. Vi kan hjälpa dig med information om vem du ska vända dig till. Kontakta oss och fråga vem som är ombud för e-tjänsten i din organisation:

Kontakta e-tjänsten

Första gången din organisation ska söka statsbidrag i e-tjänsten

För att få tillgång till e-tjänsten måste din organisation anmäla intresse. Det är för att vi ska kunna lägga till information om er organisation i vårt digitala register och för att ni sedan ska kunna öppna användarkonton. I intresseanmälan uppger ni allmän information om er organisation, till exempel postadress, mejl, bankkonto/plusgirokonto och vem ni vill utse till ombud.

Ombud är den person som får högst ansvar och behörighet i e-tjänsten och är ansvarig för organisationens ansökningar. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande.

Efter att vi tagit emot er intresseanmälan lägger vi till er organisation i vårt digitala register och kontaktar den person ni vill ha som ombud.

Anmäl intresse så snart som möjligt

Eftersom vi förväntar oss ett högt tryck på våra supporthandläggare under våren ber vi er att göra er ombudsansökan så snart som möjligt. Då kommer vi att hinna handlägga ert ärende i god tid innan ansökan för bidraget ni vill söka stänger.

Anmäl intresse om att söka statsbidrag i e-tjänsten

Fristående förskola eller elev- föräldra- eller ämneslärarorganisationer

Huvudman för fristående förskola eller elev- föräldra- eller ämneslärarorganisationer som har ansökt om statsbidrag inom de senaste 3 åren

Din organisation kommer att få information via mejl med instruktioner för att ansöka om ett ombud för Skolverkets e-tjänst för statsbidrag.

Om vi saknar er mejladress får ni istället ett brev per post. Alla kommunala förskolor har redan ett ombud för e-tjänsten via sin kommunala huvudman.

Varje organisation måste utse ett ombud för att kunna ansöka om bidrag i e-tjänsten

Ombud är den person som får högst ansvar och behörighet i e-tjänsten och är ansvarig för organisationens ansökningar. Det är vanligen en VD eller ordförande men kan variera beroende på hur just er organisation ser ut.

Kontakta oss om ni inte fått information och det är mindre än två veckor till ansökan stänger

Ni bör få mejlet eller brevet cirka 1 månad innan de nya bidrag som ni är aktuella för stänger, datumet kan således variera mellan sökande.

Kontakta e-tjänsten

Ansök om ombud så snart som möjligt

Eftersom vi förväntar oss ett högt tryck på våra supporthandläggare under våren ber vi er att göra er ombudsansökan så snart som möjligt. Då kommer vi att hinna handlägga ert ärende i god tid innan ansökan för bidraget ni vill söka stänger.

Huvudman för fristående förskoleverksamhet eller elev- föräldra- eller ämneslärarorganisationer som inte har ansökt om statsbidrag tidigare eller mer än 3 år sedan

Din organisation måste anmäla att ni är intresserade av statsbidrag som söks via e-tjänsten 

Det är för att vi ska kunna lägga till information om er organisation i vårt digitala register och för att ni sedan ska kunna öppna användarkonton. I intresseanmälan uppger ni allmän information om er organisation, till exempel postadress, mejl, bankkonto/plusgirokonto och vem ni vill utse till ombud.

Ombud är den person som får högst ansvar och behörighet i e-tjänsten och är ansvarig för organisationens ansökningar. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande.

Efter att vi tagit emot er intresseanmälan lägger vi till er organisation i vårt digitala register och kontaktar den person ni vill ha som ombud.

Anmäl intresse så snart som möjligt

Eftersom vi förväntar oss ett högt tryck på våra supporthandläggare under våren ber vi er att göra er ombudsansökan så snart som möjligt. Då kommer vi att hinna handlägga ert ärende i god tid innan ansökan för bidraget ni vill söka stänger.

Anmäl intresse om att söka statsbidrag i e-tjänsten

Övriga organisationer och verksamheter

Verksamhet inom science center, vetenskapstävling, sfi eller sva, entreprenörskap, IB-skolor, elev- och föräldraorganisationer, ämneslärarorganisationer, läxhjälp eller annan organisation

Din organisation måste anmäla att ni är intresserade av statsbidrag som söks via e-tjänsten 

Det är för att vi ska kunna lägga till information om er organisation i vårt digitala register och för att ni sedan ska kunna öppna användarkonton. I intresseanmälan uppger ni allmän information om er organisation, till exempel postadress, mejl, bankkonto/plusgirokonto och vem ni vill utse till ombud.

Ombud är den person som får högst ansvar och behörighet i e-tjänsten och är ansvarig för organisationens ansökningar. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande.

Efter att vi tagit emot er intresseanmälan lägger vi till er organisation i vårt digitala register och kontaktar den person ni vill ha som ombud.

Anmäl intresse så snart som möjligt

Eftersom vi förväntar oss ett högt tryck på våra supporthandläggare under våren ber vi er att göra er ombudsansökan så snart som möjligt. Då kommer vi att hinna handlägga ert ärende i god tid innan ansökan för bidraget ni vill söka stänger. Anmäl intresse om att söka statsbidrag i e-tjänsten


Lägg till eller bli ny användare

För att kunna använda e-tjänsten måste du vara en inbjuden och godkänd användare. Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i e-tjänsten. Varje användarkonto är personligt och får inte lånas ut eftersom Skolverket ska kunna säkerställa identiteten på dig som användare.

Om du inte vet vem som är ombud eller godkänd användare i din organisation kontakta supporten så hjälper vi dig.

Kontakta e-tjänsten

Lägg till ny användare i e-tjänsten

Du som är användare med behörigheten ombud, representant och uppgiftssamordnare kan bjuda in nya användare. Men det går bara att fördela en lägre behörighetsgrad till en ny användare. Till exempel, om du är en uppgiftssamordnare kan du bjuda in en användare som uppgiftslämnare men inte som uppgiftssamordnare.

Gör så här:

 1. Logga in i e-tjänsten och klicka på organisationens namn högst upp på sidan, därefter Användaradministration.
 2. Klicka på Lägg till & ta bort behörigheter.  Välj fliken Ny användare och ange e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till. Det går också bra att lägga till en ny användare när du har påbörjat en öppen ansökan och kommit till steget ”Granska användare”.
 3. Personen som du har bjudit in får ett e-postmeddelande med instruktioner för att registrera sina personuppgifter inom två veckor. Personen kan då välja att komplettera sitt användarkonto för bedömningsportalen och därmed använda samma inloggningsuppgifter för de båda e-tjänsterna.
 4. Du får ett e-postmeddelande om att godkänna ansökan för att bli ny användare. Det måste du göra inom två veckor. Därefter kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Bra att veta:

 • Du kan bjuda in användare till de bidrag du har behörighet i.
 • Du kan bara ge andra användare en lägre behörighet än du själv har.
 • Det är bra att informera de kollegor du planerar att bjuda in till e-tjänsten, så att de vet vad som är på gång.
 • Tänk på att ansökan om att bli användare måste godkännas inom två veckor, annars måste du göra om hela proceduren med inbjudan och ansökan.
 • När en ny användare har blivit godkänt får hen ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter och en länk för att skriva ut sin  inloggningsmatris. Länken till matrisen kan bara användas en gång, sedan är den förbrukad. Kontakta den som bjudit in dig för att få en ny inloggningsmatris. Men du kan alltid logga in med Mobilt BankID istället för med matrisen. 

Fördela behörigheter till användare

För att organisationer och huvudmän ska kunna fördela arbetet med att hantera statsbidrag i e-tjänsten finns fyra olika behörigheter De avgör vad en användare kan göra och inte göra när hen hanterar  ett bidrag.

Arbetsfördelningen ska passa just er organisation och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka bidrag.

Fördela behörigheter utifrån er organisation

Arbetsfördelningen ska passa just er organisation och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka eller begära ut ett bidrag.

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation som söker två bidrag:

Fördela flera behörigheter till användare

För att någon i din organisation som är en befintlig användare i e-tjänsten ska få behörighet att söka flera olika statsbidrag gör du det första steget i Lägg till en ny användare till e-tjänsten.

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. Efter att ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag.

Gör så här:

Logga in i e-tjänsten och klicka på Administrera användare högst upp på sidan, och därefter Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn eller ange e-postadressen. Klicka på Lägg till.

Det går också bra att lägga till en ny användare när du har påbörjat en öppen ansökan och kommit till steget ”Granska användare”.

Användaren får en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.

Behörigheter i Skolverkets e-tjänst för statsbidrag (1,3 MB)

Behörigheten ombud

Varje huvudman måste ha ett ombud för e-tjänsten. Ombudet är en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal. Det är vanligen en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via e-tjänsten.

Ombudet kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalningar och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning.
 • skicka in alla ansökningar, begäran om utbetalningar och redovisningar.

Behörigheten representant

Representanten har tillgång till alla statsbidrag som organisationen kan söka.

Representanten kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag
 • lämna uppgifter i alla ansökningar, begäran om utbetalningar och redovisningar
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • skicka in alla ärenden.

Behörigheten uppgiftssamordnare

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftssamordnare till flera statsbidrag.

Uppgiftssamordnaren kan

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter
 • lämna uppgifter i en ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • se och ändra allas uppgifter i statsbidragets ansökan, begäran om utbetalning och redovisning.

Uppgiftssamordnaren kan inte

 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar.
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Behörigheten uppgiftslämnare

Uppgiftslämnare är bara relevant för att hantera statsbidragen Lärarlönelyftet och Karriärtjänster. Den bör inte användas för andra statsbidrag. 

Behörigheten är knuten till ett specifikt statsbidrag. En användare kan få behörigheten uppgiftslämnare till flera statsbidrag.

Uppgiftslämnaren kan

 • lämna uppgifter i ansökan, begäran om utbetalning och redovisning
 • endast se de uppgifter hen själv har lämnat i ärendet.

Uppgiftslämnaren kan inte

 • påbörja ärenden
 • skicka in ansökningar, begäran om utbetalning och redovisningar
 • se alla statsbidrag som organisationen har tillgång till.

Frågor och svar

Inloggning och ny användare

Hur loggar jag in i e-tjänsten?

För att logga in måste du vara en inbjuden och godkänd användare.

Lägg till eller bli ny användare

Alla användare kan logga in med Mobilt BankID. Om du har behörigheten ombud med högsta ansvar för att söka statsbidrag för din organisation kan du även logga in med en inloggningsdosa tillsammans med användarnamn och lösenord om du begärde att få en sådan när du fyllde i ombudsansökan. Om du har behörigheten representant, uppgiftssamordnare eller uppgiftslämnare kan du logga in med en inloggningsmatris tillsammans med användarnamn och lösenord.

Hur ska jag göra om jag glömt mitt lösenord? 

Om du redan är användare av e-tjänsten, kan du klicka på länken nedan och ange ditt personnummer. Då får du ett mejl för att skapa ett nytt lösenord: 

Glömt mitt lösenord

Tänk på att du också kan logga in med Mobilt BankID, då behöver du inte ange användarnamn och lösenord. 

Hur ska jag göra när jag glömt mitt användarnamn? 

Om du redan är användare av e-tjänsten, kan du klicka på länken nedan och ange ditt personnumme. Då får du ett mejl med ditt användarnamn.

Glömt mitt användarnamn

Tänk på att du också kan logga in med Mobilt BankID, då behöver du inte ange användarnamn och lösenord. 

Jag har blivit inbjuden och registrerat mina uppgifter, varför har jag inte fått inloggningsuppgifter?

Efter att du registrerat dina personuppgifter måste du som ny användare bli godkänd av den som skickade inbjudan till dig. Det gör hen under Administrera användare -> Godkänn & Avslå Användare. Efter det skickas ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter till dig. Du måste bli godkänd av den som bjöd in dig inom 14 dagar efter det att du registrerat dia uppgifter, annars behöver du bli inbjuden på nytt.

Jag har problem att logga in med Mobilt BankID. Hur ska jag göra?

Om du tappat bort din säkerhetskod ska du kontakta din bank. För andra problem med ditt Mobila BankID kan du gå till deras supportsida:

Support för mobilt BankID

Hur kan jag få en ny inloggningsmatris?

Om du har mobilt BankID kan du prova att logga in med det i stället.

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Du beställer Mobilt BankID via din internetbank.

Om du behöver en ny matris

Kontakta den i din organisation som bjudit in dig som användare eller någon i din organisation som har en högre behörighet än du. Din kollega kan skicka en länk till en ny matris genom att logga in i e-tjänsten, klicka på Administrera användare och därefter Hantera användarkonton. 

Kom ihåg att skriva ut matrisen direkt eftersom länken bara fungerar vid ett tillfälle.

Hur kan jag få en ny inloggningsdosa?

Om du har mobilt BankID kan du prova att logga in med det i stället.

Om du inte vill använda mobilt BankID kan du kontakta oss via e-tjanst.statsbidrag@skolverket.se för att få en ny dosa
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, vänligen uppge:

 1. ditt fullständiga namn
 2. ditt personnummer
 3. vilken huvudman/arbetsgivare du arbetar för
 4. organisationsnumret för huvudmannen.

Kan jag logga in med mina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen?

Du kan använda dina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen om du anger att du önskar det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du alltså göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till e-tjänsten.

När du får ett första e-postmeddelande om e-tjänsten ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för bedömningsportalen klickar du i "Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i e-tjänsten". Det här är det enda tillfälle då du kan göra det valet. 

Ansökan

Vilka bidrag går att söka via e-tjänsten?

Från 2018 ingår de flesta statsbidrag i e-tjänsten. I statsbidragskalendern kan du se vilka bidrag ingår. 

Statsbidragskalendern 2018

Kan jag förbereda min ansökan innan den öppnar?

Se till att rätt person får behörighet att arbeta med ansökan genom att bjuda in användare till e-tjänsten och fördela behörigheter. Det kan du göra så snart du ser bidraget under rubriken "Kommande" i e-tjänsten. Då kommer det gå smidigare för er att sätta igång när ansökan öppnar.

Lägg till och ta bort behörigheter genom att logga in i och klicka på Administrera användare --> Lägg till & ta bort behörigheter.

Bra att veta:

 • Det är bara användaren med behörigheten ombud som kan bjuda in representanter till e-tjänsten.
 • Du behöver bara fördela behörigheten uppgiftslämnare till statsbidragen Lärarlönelyftet och Karriärtjänster. Det beror på att ansökan för de andra bidragen ligger i en Excelfil som finns att ladda ner i e-tjänsten.

Läs mer nedan under rubriken: 

Lägg till eller bli ny användare

Varför kan jag inte se eller söka ett visst bidrag?

Om du inte kan se eller söka ett visst bidrag kan det bero på olika saker. För att förklara kallar vi det här bidrag X. Det här kan vara några av anledningarna till varför du inte kan söka bidrag X:

 1. Du har inte behörighet till bidrag X. Behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare är knutna till ett specifikt bidrag. Om du behöver få behörighet till bidrag X, kontakta ditt ombud eller någon som har behörighet till bidrag X.
 2. Perioden för ansökan/rekvisitionen har inte börjat för bidrag X.
 3. Perioden för ansökan/rekvisitionen har avslutats för bidrag x
 4. Bidrag X söks inte via e-tjänsten. Gå till bidragets sida på Skolverkets webbplats för att se hur ansökan går till.

Här kan du se vilka bidrag som går att söka i e-tjänsten och vilka som söks via bidragssida på skolverket.se. De bidrag som kan sökas i e-tjänsten har symbolen av en dator:

Statsbidragskalendern 2018

Varför kan jag som uppgiftssamordnare inte söka ett visst statsbidrag?

Det kan bero på att du har behörighet som uppgiftssamordnare till bidrag Y, men inte behörighet till bidrag X. Behörigheterna uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare är knutna till ett specifikt bidrag. Be ditt ombud eller en representant om att få behörighet till bidrag X. Ombudet och representanten gör det genom att logga in och klicka på Administrera användare.

Hur kan jag veta om min ansökan är inskickad?

En bekräftelse med ärendets diarienummer skickas via e-post till den som skickat in ärendet samt den eller de kontaktpersoner som angetts i ärendet.

Hantera användare och behörigheter 

Hur byter jag ombud för min organisation?

1. Välj alternativ a) eller b) beroende på om det gamla ombudet finns kvar i organisationen.

a) Nuvarande ombud mejlar behov av att byta ombud till e-tjanst.statsbidrag@skolverket.se

 • Ange organisationsnummret för huvudmannen samt namn, befattning och mejladress för den som tar över som ombud.
 • Ange också om det nya ombudet vill överta en befintlig inloggningsdosa eller önskar en ny.

b) Om nuvarande ombud redan hunnit lämna sin tjänst:

 • Du som ska bli nytt ombud mejlar själv till e-tjanst.statsbidrag@skolverket.se och berättar att du vill bli ombud.
 • Ange organisationsnummret för huvudmannen samt din befattning
 • Ange att tidigare ombud redan har avslutat sin tjänst.
 • Ange också om du vill överta en befintlig inloggningsdosa eller önskar en ny.

2. Vid behov begär vi in kompletterande underlag som styrker din rätt att ansvara för att söka statsbidrag för din organisations räkning.

3.Vi skickar en engångskod och instruktioner om hur du gör ansökan till det nya ombudet. Hen kan då ansöka om att bli ombud. 

3. Vi tar emot och godkänner ansökan. Om vi tror att det är fel person som har ansökt kontaktar vi dig för att be om en komplettering av ansökan.

4. Ombudet får ett beslut och en personlig inloggningsdosa med posten. Ombudet kan nu logga in med Mobilt BankID eller dosa.

Hur tilldelar jag en person flera behörigheter?

När du bjuder in en ny användare som ska få behörigheter till olika bidrag är det viktigt att först bjuda in användaren till ett bidrag. Efter att ansökan är godkänd kan du tilldela behörigheter för flera bidrag. Om personen du ska tilldela flera behörigheter till redan är en användare kan du gå direkt till steg 4 nedan.

Bjud in användaren till ett bidrag

1. Logga in i e-tjänsten och klicka på Administrera användare högst upp på sidan, därefter Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Ny användare och ange e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till.

Det går också bra att lägga till en ny användare när du har påbörjat en öppen ansökan och kommit till steget ”Granska användare”.

2. Personen som du har bjudit in får ett e-postmeddelande med instruktioner om att registrera sina personuppgifter inom två veckor. Personen kan då välja att komplettera sitt användarkonto för bedömningsportalen och därmed använda samma inloggningsuppgifter för de båda e-tjänsterna.

3. Du får ett e-postmeddelande om att godkänna ansökan för att bli ny användare. Det måste du göra inom två veckor. Därefter kan den nya användaren logga in i e-tjänsten med Mobilt BankID eller med hjälp av inloggningsmatrisen.

Tilldela behörigheter för flera bidrag

4. Logga in i e-tjänsten och klicka på Administrera användare högst upp på sidan, och därefter Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn eller ange e-postadressen. Klicka på Lägg till.

Användaren får en bekräftelse på att hen har fått behörighet för ytterligare bidrag.

Hur lägger jag som ombud till min kollega som ytterligare ombud?

Det är inte möjligt eftersom en organisation eller huvudman endast kan ha ett ombud. Du kan istället lägga till din kollega som representant om du vill att hen ska ha tillgång till alla statsbidrag.

Representanten kan skicka in ansökningar för alla ärenden och bjuda in användare med behörigheten uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare till olika statsbidrag. Här kan du läsa om hur du gör för att byta ombud.

Hur ändrar jag själv mina kontaktuppgifter?

Du kan själv ändra telefonnummer, mejladress, befattning och lösenord till ditt användarkonto. Kicka på INLOGGAD: Namn -> Mina uppgifter

Observera att dina kontaktuppgifter inte ändras i de handlingar som har skickats in till Skolverket.

Tekniska frågor och felmeddelanden

Vad kan jag börja med att kontrollera själv när jag har problem med e-tjänsten? 

 1. Kontrollera att din dator klarar de tekniska krav som e-tjänsten ställer:
  Vilka tekniska krav finns det för att jag ska kunna använda e-tjänsten?
 2. Starta om datorn.
 3. Rensa chache minnet i den webbläsare du använder
 4. Om du har möjlighet, använd en PC istället för Mac.
 5. Om du har möjligt, kolla om en kollega som har konto upplever samma problem för tillfället
 6. Om du upplever problem med Excel-blanketterna: Se till att du öppnar blanketten i programmet Microsoft Excel. Blanketterna stödjer inte programmen Openoffice och Apples Numbers.
 7. Kolla igenom frågorna på den här webbsidan för att se om de kan hjälpa dig.

Du är alltid välkommen höra av dig till oss om du har problem med att använda e-tjänsten.
Kontakta e-tjänsten

Vilka tekniska krav finns det för att jag ska kunna använda e-tjänsten?

Du måste ha en av nedanstående webbläsare när du använder e-tjänsten:

 • Chrome: 60.0 eller nyare
 • Internet explorer: 10.0 eller nyare
 • Safari: 9.0 eller nyare
 • Firefox: 50.0 eller nyare (rekomenderas)

Övriga krav på din dator

 • Webbläsarens systemtyp (64/32) måste matcha datorn. Det vill säga, om du har en 64-bit hårddisk måste webbläsare också vara 64-bit. 
 • JavaScript måste vara tillåtet.

Vid tekniska problem rekommenderar vi starkt att testa en annan webbläsare.

För att se vilken version av en webbläsare du har kan du klicka på inställningar i din webbläsare.  

För att fylla i ansökan i Excelblanketterna måste du ha

 • PC
 • Microsoft Office 2007 eller senare
 • sparat blanketten i  filformaten .xlsx eller .xls

Vad ska jag göra när jag har fått felmeddelande ”Handhavandeproblem”?

Det finns två orsaker till det här felmeddelandet och därmed två lösningar.

1. Det här felet kan uppstå när du har fått ett mejl om att du har blivit inbjuden till e-tjänsten och länken i mejlet för att registrera dina uppgifter har blivit ogiltig. Det beror på att länken är giltig vid endast vid ett tillfälle och under 14 dagar. Be därför om en ny inbjudan om att bli användare från den person som bjöd in dig förra gången

2. Felet kan också uppstå om du har lagt in din e-postadress eller ditt för- och/eller efternamn i ditt lösenord. Du måste då ändra lösenordet för att lösa problemet. Klicka i så fall på ”Glömt lösenord”. Då får du ett e-postmeddelande om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten. 

Glömt mitt lösenord

Du är alltid välkommen höra av dig till oss om du har problem med att använda e-tjänsten.
Kontakta e-tjänsten

Vad ska jag göra när jag fått felmeddelande ”felkod 2”?

Begär ett nytt lösenord genom att klicka på ”Glömt lösenord”. Då får du ett e-postmeddelande om hur du byter lösenord till den adress du registrerat i e-tjänsten. 

Glömt mitt lösenord Om felmeddelandet ändå är kvar när du loggar in med ditt nya lösenord finns det andra saker du kan göra för att du ska kunna logga in

Loggar du inte med rätt inloggningsmetod?

Dosan är bara tillgängligt för ombud, och matrisen bara för representant, uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare. Alla användare kan  logga in med mobilt bankid. Om du inte har mobilt bankid kan du kontakta din bank.

Har du dubbla konton?

Om du har mer än ett användarnamn, till exempel om du är behörig för olika organisationer, kommer det inte gå att byta lösenord på normalt sätt. Be ditt ombud ta bort din behörighet på alla utom en organisation och bjuda in dig på nytt. Följ sedan instruktionen här:
Kan jag logga in med mina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen?

Vad ska jag göra när sidan blir vit, lila eller tom?

Ta bort del av länktexten i sidhuvudet på din webbläsare så det bara står minasidor.skolverket.se/webcenter/. Tryck därefter på Enter. Du kan även testa att använda en annan webbläsare.

Läs mer under frågan: Vilka tekniska krav finns det för att jag ska kunna använda e-tjänsten?


Kontakt

Du är alltid välkommen höra av dig till oss. Supporten svarar på frågor som rör själva e-tjänsten, till exempel inloggning, behörigheter, tekniska problem etc.

För frågor som rör de enskilda bidragen som till exempel frågor om blanketter, villkor och utbetalning hänvisas ni till bidragets funktionsbrevlåda. Du hittar mejladressen till dessa på bidragets webbsida under

www.skolverket.se/statsbidrag

För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare med e-tjänsten, vänligen uppge:

 1. ditt fullständiga namn
 2. ditt personnummer
 3. vilken huvudman/arbetsgivare du arbetar för
 4. organisationsnummer
 5. gärna vad du själv gjort för att försöka åtgärda situationen
 6. vad det står i ett eventuellt felmeddelande
 7. bifoga gärna en skärmdump.

E-post

e-tjanst.statsbidrag@skolverket.se

Telefon

08-527 332 00
Öppettider: Måndagar 9.30-11.30 och tisdagar till fredagar 9.30-11.30 och 13-15.

Postadress

E-tjänst för statsbidrag
Statsbidragsenheten, Skolverket
106 20 Stockholm

Senast granskad: 2018-04-13
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten