Skolverkets Mina sidor

Några av de statsbidrag som Skolverket fördelar kan sökas via Skolverkets Mina sidor. Här kan du läsa om Mina sidor och hur ni använder det. Skolverkets Mina sidor utvecklar vi för att göra det enklare och mer rättssäkert att ansöka om statsbidrag. Vi vill också att handläggningstiderna ska bli kortare än de är idag. Vi kommer successivt att utveckla Mina sidor för att kunna hantera fler statsbidrag.

Logga in på Mina sidor


Se vilka tekniska krav Mina sidor ställer på din dator 

Vanliga frågor om Mina sidor


Nyheter i Mina sidor för 2017

 1. Behörigheten representant har tillgång till alla bidrag. Representanten kan även skicka in alla ansökningar och rekvisitioner för huvudmannen. Det är ombudet som bjuder in användare med behörigheten representant.
 2. Se alla handlingar för ett bidrag på samma ställe. Nu har du tillgång till alla handlingar för alla ärenden som din organisation skickar in från och med januari 2017, även besluten publiceras i Mina sidor. Det gäller bara för de ärenden som skickas in i Mina sidor. 
 3. Nya bidrag ingår i Mina sidor. I statsbidragskalendern kan du se vilka bidrag som ingår i Mina sidor, titta efter datorsymbolen.

Statsbidragskalendern 2017


Förbered ansökan innan den öppnar

Se till att rätt person får behörighet att arbeta med ansökan genom att bjuda in användare till Mina sidor och fördela behörigheter. Det kan du göra flera veckor innan ansökan öppnar och då kommer det gå smidigare för er att sätta igång när ansökan öppnar.

Lägg till och ta bort behörigheter genom att logga in i och klicka på Administrera användare --> Lägg till & ta bort behörigheter 

Bra att veta:

 • Det är bara användaren med behörigheten ombud som kan bjuda in representanter till mina sidor.
 • Ni behöver inte bjuda in användare med behörigheten uppgiftslämnare för bidragen som öppnar 15 januari (se listan nedan). Det beror på att ni fyller i ansökan genom att fylla i en excellfil som ni hämtar och laddar upp i Mina sidor.

Läs mer nedan under rubriken: 

Så blir du inbjuden som användare av någon i din organisation.


Blir användare och logga in i Mina sidor

För att kunna logga in på och använda Mina sidor måste du vara en inbjuden och godkänd användare.

Som användare får du även en behörighet till ett specifikt bidrag som avgör vad du kan göra i Mina sidor.   Din behörighet avgör vad du kan göra

Så blir du inbjuden som användare av någon i din organisation

Du blir inbjuden av en kollega i din organisation som är användare i Mina sidor.

 1. Din kollega loggar in på Mina sidor och klickar på Administrera användare högst upp på sidan, och därefter Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Ny användare och ange e-postadressen till den person du vill bjuda in och klicka på Lägg till.
 2. Du får ett e-postmeddelande med instruktioner för att registrera dina personuppgifter.
 3. Din kollega får ett e-postmeddelande om att godkänna din ansökan. När din kollega godkänner din ansökan i Mina sidor kan du logga in. Din kollega måste godkänna din ansökan inom två veckor.  

Bra att veta:

 • Du kan bjuda in användare till de bidrag du har behörighet i.
 • Du kan bara ge andra användare en lägre behörighet än vad du själv har.
 • Tänk på att din ansökan måste godkännas inom två veckor, annars måste hela proceduren med inbjudan och ansökan göras om.
 • När ditt användarkonto har blivit godkänt får du ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter och en länk så att du kan skriva ut en inloggningsmatris. Länken kan bara användas en gång, sedan är den förbrukad. Kontakta den som bjudit in dig för att få en ny inloggningsmatris. Men du kan alltid logga in med Mobilt BankID istället för med matrisen. 

Så kan du använda inloggningsuppgifter och inloggningsdosa för bedömningsportalen

Det finns en möjlighet att använda dina inloggningsuppgifter för bedömningsportalen om du anger att du önskar det när du registrerar dina personuppgifter. Det kan du bara göra efter att din kollega bjuder in dig som användare till Mina sidor.

När du får ett första e-postmeddelande om Mina sidor ska du registrera dina personliga uppgifter. Om du vill använda dina uppgifter för bedömningsportalen klickar du i "Ja, jag vill komplettera med uppgifter för att bli behörig i Mina sidor". Det här är ditt enda tillfälle då du kan göra det valet.

Så blir du användare Ombud med högsta ansvar för skolans statsbidrag i din organisation

Ombudet är en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal; en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande.

 1. Huvudmannen meddelar Skolverket behovet av att lägga till ett ombud (om det tidigare inte funnits någon användare i Mina sidor för huvudmannen) eller om att byta ombud. Mejla till minasidor@skolverket.se.
 2. Vi skickar en engångskod och instruktioner om hur ansökan går till. Därefter kan den sökande ansöka om att bli ombud. 
 3. Skolverket tar emot och godkänner ansökan. Om vi tror att det är fel person som har ansökt kontaktar vi er för att be om en komplettering av ansökan.
 4. Ombudet får ett beslut och en personlig inloggningsdosa med posten. Ombudet kan nu logga in med dosa eller Mobilt BankID på Skolverkets Mina sidor.

Ombudet bjuder in andra användare till ett bidrag

Ombudet kan välja att bjuda in en person, som sedan får i uppgift att bjuda in flera. Dessa användare godkänns av den som bjuder in dem, inte av Skolverket.

Fördela arbetsuppgifter genom att fördela behörigheter till användare

För att ni ska ha möjlighet att fördela arbetet med hantering av statsbidrag på Mina sidor i er organisation, finns fyra behörigheter som användare kan ha i olika bidrag. De avgör vad du kan göra i ett bidrag.

Arbetsfördelningen ska passa just er organisation och ni kan vara hur många eller hur få ni vill som arbetar med att söka eller rekvirera ett bidrag.

Ni bygger upp en unik behörighetsstruktur för varje bidrag

Detta innebär också att en person kan ha olika behörigheter i olika bidrag. En person kan till exempel vara uppgiftssamordnare i bidraget för papperslösa barn, och uppgiftslämnare i bidraget för karriärtjänster för lärare.

Ombud och representant har tillgång till alla bidrag för organisationen. 
Uppgiftssamordnare och uppgiftslämnare har tillgång till de bidrag de har fått behörighet för. 

Exempel på fördelning av behörigheter i en organisation för två bidrag:

Din behörighet avgör vad du kan göra

I Mina sidor kan huvudmän och organisationer söka, rekvirera och redovisa vissa av Skolverkets bidrag. Vad du som användare kan göra i Mina sidor beror på vilken behörighet du har för ett visst bidrag. Det finns fyra olika behörigheter: Ombud, Representant, Uppgiftssamordnare och Uppgiftslämnare.

Ombud

Varje huvudman måste ha ett ombud för Mina sidor. Ombudet är en person som har mandat att skriva under ansökningar och avtal; en förvaltningschef, skolchef, VD eller ordförande. Ombudet godkänns av Skolverket och är ansvarig för alla bidrag som hanteras via Mina sidor. Ombudet kan:

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag,
 • lämna uppgifter i alla ärenden,
 • se och ändra allas uppgifter i alla ärenden,
 • skicka in alla ärenden.

Representant

Med den här behörigheten har du tillgång till alla bidrag för din organisation. Representanten kan:

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter till alla bidrag,
 • lämna uppgifter i alla ärenden,
 • se och ändra allas uppgifter i alla ärenden,
 • skicka in alla ärenden.

Uppgiftssamordnare

Om du har fått den här behörigheten i ett bidrag kan du i det bidraget:

 • bjuda in användare och godkänna behörigheter,
 • lämna uppgifter i ärendet,
 • se och ändra allas uppgifter i ärendet.

Uppgiftslämnare

Om du har fått den här behörigheten i ett bidrag kan du i det bidraget:

 • lämna uppgifter i ärendet,
 • endast se de uppgifter de själva har lämnat i ärendet.

Så får du behörighet till ett ytterligare bidrag

Det går till på samma sätt som när din kollega bjuder in en ny användare till Mina sidor.

 1. Din kollega loggar in på Mina sidor och klickar på Administrera användare högst upp på sidan, och därefter Lägg till & ta bort behörigheter. Välj fliken Befintlig användare och markera personen i listan med namn. Klicka på knappen Lägg till.
 2. Du får en bekräftelse på att du är godkänd som användare av det aktuella bidraget

Bra att veta:

 • Du som har behörigheten representant har tillgång till alla statsbidrag som din huvudman kan söka. 

Läs mer om behörigheter i Mina sidor (110 kB)

Logga in med Mobilt BankID, dosa eller matris

Logga in med Mobilt BankID

Du behöver:

 • Mobilt BankID som du använder via din mobiltelefon eller surfplatta

Om du inte redan har ett mobilt BankID beställer du det från din internetbank.

Du kan välja att logga in med Mobilt BankID även om du tidigare loggat in med inloggningsdosa eller inloggningsmatris.

Logga in med inloggningsdosa

Du behöver:

 • användarnamnet som du fick med e-post när du blev godkänd som användare
 •  ditt lösenord
 • inloggningsdosan du har fått från Skolverket per post

Logga in med inloggningsmatris

Du behöver:

 • användarnamnet som du fick med e-post när du blev godkänd som användare
 • ditt lösenord
 • din inloggningsmatris 

Har du problem att logga in? Gå till:

Hjälp med inloggning

Kontakt

Du är alltid välkommen höra av dig till oss via e-post
För att vi ska kunna hjälpa dig snabbare, vänligen uppge:

 1. ditt fullständiga namn,
 2. ditt personnummer,
 3. vilken huvudman/arbetsgivare du arbetar för, och 
 4. uppge gärna vilka steg du själv gjort för att försöka åtgärda situationen.  

minasidor@skolverket.se

Senast granskad: 2017-06-13
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten