Bidrag för organisationer, science center och andra verksamheter

Organisationer, science center och andra verksamheter med anknytning till skolan kan ansöka om bidrag för att utveckla och driva sina verksamheter.

Senast granskad: 2013-11-08
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten