Statsbidrag för entreprenörskap i skolan - organisationer

Organisationer kan söka statsbidrag för att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Tre unga entreprenörer

Ansökan är öppen 1 februari–1 mars i e-tjänsten

Ansökan gäller för bidragsomgången 2018.

För första gången öppnar ansökan till det här bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. För att logga in e-tjänsten och göra ansökan behöver du vara en användare med behörighet till bidraget. Det är bra att bli användare i e-tjänsten i god tid innan ansökan öppnar. 

Lägg till och se vilka som har behörighet till bidraget

Du som är ombud, representant och du som redan har behörighet till bidraget kan logga in och klicka på: Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Läs om hur du blir användare i e-tjänsten mina sidor för statsbidrag


Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av organisationer som

 • saknar vinstsyfte och som inte är huvudmän inom skolväsendet,
 • är demokratiskt uppbyggda och erbjuder insyn i verksamheten,
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering,
 • har avslutat minst två verksamhetsår och bedriver sin verksamhet långsiktigt,
 • arbetar riksomfattande med lokal eller regional förankring eller bedriver verksamhet av riksintresse,
 • helt eller delvis är inriktade mot att främja entreprenörskap i skolan inom skolväsendet,
 • har barn, elever eller skolpersonal som målgrupp och
 • har andra inkomster förutom statsbidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Organisationer som får statsbidrag ska i sin verksamhet främja entreprenörskap inom skolväsendet genom att

 • sprida kunskaper om projekt och företagande
 • stimulera entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt
 • stimulera skolors samarbete med entreprenörer inom näringsliv, kulturliv och ideella organisationer eller
 • främja flickors och unga kvinnors entreprenörskap

Bidrag för 2018

Ansökan öppnar i januari 2017.

Bidrag för 2017

Fyra organisationer beviljades bidrag om totalt 1 miljon kronor. 

Beviljade ansökningar 2017 (316 kB)

Kontakt

statsbidrag.entreprenorskap.org@skolverket.se

Ann Bengtsson
Tel: 08-5273 3166

Peter Skoglöf
Tel: 08-5273 3587


 

Senast granskad: 2017-10-10
Innehållsansvar: Utvecklingsavdelningen