Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer

Det finns två statsbidrag för att utveckla lärandet på arbetsplatsen, som kan sökas av bland andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.

Bidrag till branscher för att utveckla arbetsplatsförlagt lärande (apl)

Detta bidrag kan sökas av:

  • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • intresseorganisationer i näringslivet

Bidrag till branscher för att utveckla apl och regionalt stöd för yrkesutbildning

Bidrag för yrkesintroduktionsavtal

Detta bidrag kan sökas av:

  • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer gemensamt
  • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare

Bidrag för yrkesintroduktionsavtal

Senast granskad: 2016-05-09
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten