Bidrag för elev- och föräldraorganisationer

Elev- och föräldraorganisationer kan ansöka om bidrag för att öka elevers och föräldrars inflytande inom skolväsendet.

AKTUELLT

19 feb | Beslut om ansökan för 2018
Vi har beviljat bidrag till nio huvudmän om totalt 8.200.000 miljoner kronor. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan. Logga in för att se ditt beslut

Vem kan söka?

Elevorganisationer

  • medlemmarna är elever eller elevråd/elevkårer. Minst 60 % av medlemmarna ska vara elever inom skolväsendet
  • de arbetar med frågor av elevers gemensamma intresse inom skolväsendet. Detta ska framgå av organisationens stadgar, hur organisationen profilerar sig samt verksamheten
  • de har en rikstäckande verksamhet eller bedriver verksamhet av riksintresse

Föräldraorganisationer

  • medlemmarna är föräldrar till barn i skolväsendet. Minst 60 % av medlemmarna ska vara föräldrar till barn inom skolväsendet
  • de arbetar med frågor av föräldrars gemensamma intresse inom skolväsendet. Detta ska framgå av organisationens stadgar, hur organisationen profilerar sig samt verksamheten
  • de har en rikstäckande verksamhet eller bedriver verksamhet av riksintresse

Läs om bestämmelserna för bidraget

Förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Beslut om ansökan 2018

Vi har beviljat bidrag till nio huvudmän om totalt 8.200.000 miljoner kronor.

Beslutsbilaga fördelning 2018 (351 kB)

Kontakt

statsbidrag.org@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten