Bidrag för elev- och föräldraorganisationer

Elev- och föräldraorganisationer kan ansöka om bidrag för att öka elevers och föräldrars inflytande inom skolväsendet.

AKTUELLT

2 dec | Ansökan för 2018 har stängt. Nu handlägger vi alla ärenden. När vi har fattat beslut kommer vi publicera det på den här sidan och i e-tjänsten mina sidor. 

Vem kan söka?

Elevorganisationer

  • medlemmarna är elever eller elevråd/elevkårer. Minst 60 % av medlemmarna ska vara elever inom skolväsendet
  • de arbetar med frågor av elevers gemensamma intresse inom skolväsendet. Detta ska framgå av organisationens stadgar, hur organisationen profilerar sig samt verksamheten
  • de har en rikstäckande verksamhet eller bedriver verksamhet av riksintresse

Föräldraorganisationer

  • medlemmarna är föräldrar till barn i skolväsendet. Minst 60 % av medlemmarna ska vara föräldrar till barn inom skolväsendet
  • de arbetar med frågor av föräldrars gemensamma intresse inom skolväsendet. Detta ska framgå av organisationens stadgar, hur organisationen profilerar sig samt verksamheten
  • de har en rikstäckande verksamhet eller bedriver verksamhet av riksintresse

Läs om bestämmelserna för bidraget

Förordningen (1998:1636) om vissa statsbidrag för utveckling av skolväsendet

Kontakt

statsbidrag.org@skolverket.se

Senast granskad: 2017-12-04
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten