Statsbidrag för läxhjälp - organisationer

Detta bidrag kan sökas av ideella läxhjälpsföreningar för att ordna läxhjälp för elever. Avsikten är att öka möjligheterna för alla elever att utvecklas så långt som möjligt i sitt lärande och att bidra till en ökad likvärdighet.

Bild på elever och läxhjälpare i samtal

AKTUELLT

5 mar | Beslut om ansökan för 2018. Vi har beviljat 25 000 000 kr till 63 läxhjälpsorganisationer. Se listan över alla beviljande bidrag längre ner på den här sidan.

Redovisa mellan 1 mars och 1 april 2018

Redovisningen gäller för bidragsomgången 2017

För att logga in i e-tjänsten och begära ut bidraget krävs det att du är en användare med behörighet till bidraget. För att se vilka som har behörighet till bidraget kan du logga in och klicka på Administrera användare -> Lägg till och ta bort behörigheter.

Underhåll lördag 21/4

På lördag 21 april mellan klockan 08:00 och 17:00 är tjänsten avstängd på grund av planerat underhåll.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av ideella föreningar som helt eller delvis är inriktade mot att ge läxhjälp till elever.

Bidrag lämnas till frivilligt anordnande av hjälp med läxor och annat skolarbete för alla elever som deltar i utbildning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Vad ska bidraget användas till?

Statsbidrag ska gå till kostnader för läxhjälp. Det kan till exempel vara:

  • administration
  • samordning av verksamheten
  • lokalkostnader
  • kostnader för teknisk utrustning
  • utbildningskostnader

Ändringar av bidraget från våren 2017

Förändringarna innebär i korthet att även gymnasieskolan och gymnasiesärskolan inkluderas till de skolverksamheter som ideella föreningar kan söka statsbidrag för i samband med hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Ändringar av bidraget från våren 2016

Under våren 2016 gjorde regeringen ändringar i förordning (2014:144) om statsbidrag för läxhjälp som nu heter förordning (2014:144) om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Förändringarna innebär i korthet:

  • Läxhjälp för grundskolan och motsvarande skolformer – Organisationer kan nu endast ansöka om statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.
  • Samarbete med skolhuvudmän - Huvudmän kan söka bidrag för extra kostnader i samband med läxhjälp i samarbete med en ideell förening.

Bidragets storlek

Bidragets storlek bestämts utifrån

  • antalet sökande
  • antalet volontär- respektive elevtimmar som ansökan avser
  • kostnaderna som huvudmannen eller organisationen angett i ansökan.

Bidragsomgången 2018

Vi har beviljat 25 000 000 kr till 63 läxhjälpsorganisationer.

Lista på organisationer som fått beviljat bidrag (30 kB)

Bidragsomgången 2017

Vi har beviljat 20 miljoner kronor till 54 st ideella läxhjälpsorganisationer. 

Lista på alla organisationer som fått beviljat bidrag (52 kB)

Bidragsomgången 2016 

För att få fler skolor att kunna erbjuda läxhjälp förlängde Skolverket sista ansökningsdag för läxhjälpsbidraget i somras, därav delas besluten upp i omgång 1 och 2. 

Omgång 1

37 organisationer har beviljats bidrag om cirka 12 miljoner kronor. Pengarna ska gå till 209 olika verksamheter runt om i landet. Skolverket fattade beslutet i maj 2016.

Organisationer som beviljats bidrag 2016 i omgång 1 (177 kB)

Omgång 2

13 organisation har beviljats bidrag om cirka 2 miljoner. Skolverket fattade beslutet i november 2016.

Organisationer som beviljats bidrag 2016 i omgång 2 (143 kB)


Kontakt

laxhjalp.org@skolverket.se

Senast granskad: 2018-01-15
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten