Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2017

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet för 2017. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 31 januari 2017.

Grundbelopp för år 2017 (kr/elev och bidragsår)

 

exklusive måltider

inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

 91 200

96 200

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

118 900

124 000

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

170 600

176 000

El- och energiprogrammet

111 700

117 000

Ekonomiprogrammet

76 300

81 400

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

99 900

104 800

Estetiska programmet inriktningen musik

130 700

135 600

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

135 100

140 500

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

169 400

174 800

Handels- och administrationsprogrammet

90 500

95 800

Hantverksprogrammet

108 100

113 000

Hotell- och turismprogrammet

93 300

98 500

Humanistiska programmet

82 100

86 900

Industritekniska programmet

145 900

151 600

Naturvetenskapsprogrammet

82 800

87 800

Naturbruksprogrammet inriktning djur

179 800

188 500

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

225 900

236 800

Naturbruksprogrammet inriktning skog

227 200

236 300

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

237 200

249 500

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

125 800

130 500

Samhällsvetenskapsprogrammet

77 400

82 400

Teknikprogrammet

90 400

95 500

VVS- och fastighetsprogrammet

118 700

123 800

Vård- och omsorgsprogrammet

94 400

99 600

 Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2017 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)  

 

exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

328 600

334 700

Ersättningsfrågor programinriktat individuellt val (IMPRO)

Eftersom utbildningen på programinriktat individuellt val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett yrkesprogram, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det yrkesprogram som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande yrkesprogram).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för yrkesprogrammet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 3 300 kronor per elev och ämne.

Senast granskad: 2017-05-15
Innehållsansvar: Avdelningen för analys