Sex miljarder för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling

Regeringen har föreslagit en förstärkning med av den statliga finansieringen av skolan med sex miljarder kronor som fasas in under tre år. Förslaget är att statsbidraget ska införas under hösten 2018 och att det ska fördelas med hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Den närmare utformningen av bidraget är inte beslutad. Därför vet vi inte villkoren för hur pengarna ska fördelas och inte heller tidsplanen för det. När vi får mer information kommer vi att uppdatera vår webbplats.

Läs mer om bidraget på regeringens webbplats:

Kontakt:

Senast granskad: 2017-10-23
Innehållsansvar: Statsbidragsenheten