Statsbidrag för att utveckla sfi 2018

Riksdagen har beslutat om att tilldela ytterligare medel för att utveckla sfi. Bidraget kan därför sökas för 2018. Bidraget ska användas till insatser som höjer kvaliteten i sfi-utbildningen, samt gör den mer flexibel och individanpassad.

Underhållsarbete 16 november
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag mellan klockan 08.00 och 18.00 den 16 november på grund av ett nätverksarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 1 augusti–3 september 2018

Beslut om ansökan: hösten 2018

Skolverket beslutade den 4 oktober om statsbidrag för att utveckla sfi 2018. En lista över beviljade anordnare hittar du nedan.

Lista över anordnare som beviljats statsbidrag för att utveckla sfi 2018PDF (pdf, 140 kB)

Ansökan var öppen 1 augusti – 3 september 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut och är en skolhuvudman behöver ni utse ett ombud. Läs om hur ni gör detta på länken ovan:
  Så här fungerar e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut och inte är en skolhuvudman behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mail till sfi.statsbidrag@skolverket.se så kommer vi att kunna berätta mer.

 

Redovisning: 1 maj–3 juni 2019

Beslut om redovisning

Den 15 augusti 2019 fattade Skolverket beslut om redovisningen av statsbidrag för att utveckla sfi 2018. En översikt över de beslut som fattades finns i listan nedan.

Lista över beslut om redovisning av statsbidrag för att utveckla sfi 2018 (pdf)PDF (pdf, 56 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidraget?

Anordnare av sfi eller motsvarande utbildning kan ansöka om statsbidrag för att utveckla sin verksamhet.

Anordnare kan vara:

 • kommuner eller kommunalförbund som anordnar sfi i egen regi
 • enskilda utbildningsanordnare som anordnar sfi på uppdrag av en kommun eller kommunalförbund
 • anstalt inom kriminalvården som anordnar utbildning som motsvarar sfi
 • folkhögskolor med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi
 • övriga enskilda utbildningsanordnare med betygsrätt som anordnar utbildning som motsvarar sfi

Läs mer om anordnare i 24 kap. 10-15 §§ skollagen (2010:800)länk till annan webbplats och 6 kap. förordning (2011:1108)länk till annan webbplats om vuxenutbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får lämnas till insatser som bidrar till höjd kvalitet och ökad flexibilitet i utbildningen, samt ökad individanpassning av utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

 • Bidraget lämnas för insatser inom ramen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare eller utbildning motsvarande kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare.
 • Bidrag kan inte lämnas för ersättning till revisor eller för resor utanför Sverige.
 • Den anordnare av utbildningen som beviljas bidraget ansvarar för att bidraget används i enlighet med bestämmelserna i förordningen och villkoren i beslutet.
 • Alla förändringar som planeras i insatsen efter beslut från Skolverket, ska redovisas till Skolverket innan förändringen genomförs. Väsentliga förändringar av den planerade insatsen kan leda till att Skolverket återkräver hela eller delar av bidraget.
 • Beviljat bidrag får användas till och med den 31 december 2018.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrarelänk till annan webbplats

Bedömning av ansökan

Skolverket kommer att bedöma att den insats som beskrivs i ansökan uppfyller förutsättningarna för bidraget (se 2 och 3 §§ i förordningen (2012:993). Om bidraget söks över det belopp som Skolverket har att betala ut kommer Skolverket att ta hänsyn till:

 • i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i utbildningen
 • i vilken grad insatserna kan öka individanpassningen av utbildningen, och
 • behovet av geografisk spridning av insatserna.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 60 000 000 kronor att fördela för bidragsåret 2018.

Kontakt

E-post till sfi.statsbidrag@skolverket.se

Senast uppdaterad 19 augusti 2019