Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2018

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Då kan den kommun där barnet bor söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan 1: 15 mars–16 april 2018

Ansökan var öppen 15 mars – 16 april 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan 1: maj 2018

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten i maj 2018.

 

Ansökan 2: 15 september–15 oktober 2018

Beslut om ansökan 2

Vi har beviljat bidrag till huvudmän om totalt 21 127 888 kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 folkbokförda 2018PDF (pdf, 147 kB)

Ansökan 2 var öppen 15 september – 15 oktober i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag. 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner där det bor barn som inte är folkbokförda i landet kan söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn. Statsbidraget gäller för

 • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
 • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

Villkor om barn till medborgare i EU/EES-länder

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer. Vi kan även betala ut bidrag för barn till EU/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige.

Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • internationell skola.

Villkor om barn till medborgare i övriga länder

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

Bidraget gäller barn i

 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skollagen (2010:800) 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 länk till annan webbplats

Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 4 §länk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget täcker utgifterna för barnets utbildning. Det ska motsvara kostnaderna för andra barn i motsvarande utbildning.

Senast uppdaterad 28 juni 2019