Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2019

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Då kan den kommun där barnet bor söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden.

Underhållsarbete måndag 14 oktober
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag 14/10 mellan klockan 17-20 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: beslut i maj 2019

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat bidrag till 31 kommuner om totalt 26 877 213 kronor. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2019PDF (pdf, 30 kB)

Ansökan

Ansökan 1 var öppen 15 mars – 15 april 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

 

Ansökan 2: 15 september–15 oktober 2019

Ansökan 2 är öppen 15 september – 15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i november 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner där det bor barn som inte är folkbokförda i landet kan söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn. Statsbidraget gäller för

  • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
  • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare.

  Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

  Villkor om barn till medborgare i EU/EES-länder

  Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer. Vi kan även betala ut bidrag för barn till EU/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige.

  Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

  • förskola
  • förskoleklass
  • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • internationell skola.

  Villkor om barn till medborgare i övriga länder

  Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

  Bidraget gäller barn i

  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • internationell skola på grundskolenivå.
  Senast uppdaterad 04 oktober 2019

  Det finns ingen utpekad sida att hämta puffar ifrån!