Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2019

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Då kan den kommun där barnet bor söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden.

Underhållsarbete på lördagar i augusti och september
Det är inte möjligt att söka eller administrera statsbidrag i e-tjänsten den 24/8, 7/9 och 21/9 på grund av underhållsarbete.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan 1: beslut i maj 2019

Beslut om ansökan 1

Vi har beviljat bidrag till 31 kommuner om totalt 26 877 213 kronor. Alla huvudmän får sina enskilda beslut via e-tjänsten.

Lista över beviljade belopp, ansökan 1 för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2019PDF (pdf, 30 kB)

Ansökan

Ansökan 1 var öppen 15 mars – 15 april 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

 

Ansökan 2: 15 september–15 oktober 2019

Ansökan 2 är öppen 15 september – 15 oktober 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslut om ansökan 2

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten för statsbidrag i november 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner där det bor barn som inte är folkbokförda i landet kan söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn. Statsbidraget gäller för

  • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
  • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare.

  Vilka villkor gäller för statsbidraget?

  Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

  Villkor om barn till medborgare i EU/EES-länder

  Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer. Vi kan även betala ut bidrag för barn till EU/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige.

  Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

  • förskola
  • förskoleklass
  • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • gymnasieskola
  • gymnasiesärskola
  • internationell skola.

  Villkor om barn till medborgare i övriga länder

  Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

  Bidraget gäller barn i

  • grundskola
  • grundsärskola
  • specialskola
  • sameskola
  • internationell skola på grundskolenivå.

  Villkoren för statsbidraget styrs av

  Förordning (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

  Skollagen (2010:800) 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 länk till annan webbplats

  Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 4 §länk till annan webbplats

  Hur stort är statsbidraget?

  Bidraget täcker utgifterna för barnets utbildning. Det ska motsvara kostnaderna för andra barn i motsvarande utbildning.

  Senast uppdaterad 28 juni 2019