Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2021

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunens ansökan om statsbidrag ska göras till Skolverket senast den 15 april för vårterminen och den 15 oktober för höstterminen det år ansökan avser.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Beslutsbilaga Icke-folkbokförda VT 2021 Pdf, 472 kB. (Pdf, 472 kB)

Ansökan 1 var öppen 15 mars–15 april 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommuner där det bor barn som inte är folkbokförda i landet kan söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, till exempel diplomatbarn. Statsbidraget gäller för

 • barn till medborgare inom Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) som bor och arbetar i Sverige
 • barn till anställda vid ambassader eller internationella organisationer som inte är EU/EES-medborgare.

Läs mer om internationella organisationer på regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget, även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer eller om barnet/eleven själv är medborgare i EU/EES. Skolverket kan även betala ut bidrag för barn till EU-/EES-medborgare som har andra arbeten i Sverige eller är arbetssökande och har en verklig möjlighet att få en anställning i Sverige. Skolverket kan också betala ut bidrag för barn till EU-/EES- medborgare som är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • gymnasiesärskola
 • internationell skola.

Skolverket betalar ut bidrag för diplomatbarn eller barn till anställda vid internationella organisationer.

Bidraget gäller barn i

 • förskoleklass
 • grundskola
 • grundsärskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå.
Senast uppdaterad 04 februari 2022.