Frågor och svar

Hur länge kommer bidraget att finnas?

Det är politiska beslut som avgör om bidraget ska finnas kvar. Statsbidraget har kommunicerats som en permanent satsning från regeringens sida och det finns inget sista datum för satsningen.