Frågor och svar

Kan vi ändra inriktning för våra insatser?

Ni kan ändra åtgärdernas inriktning under bidragsåret utan att meddela Skolverket. Skolenheterna som insatserna riktas till ska vara enligt beslutad bidragsram.