Frågor och svar

Kan vi bli skyldiga att betala tillbaka bidraget?

Ni kan bli återbetalningsskyldiga om ni inte uppfyller villkoren i förordningen och om ni har använt pengarna till fel skolenheter.

Skolverket gör stickprov regelbundet. Stickproven kan vara slumpmässiga eller på förekommen anledning. Stickproven kan resultera i att Skolverket kräver tillbaka bidraget om det har använts på ett sätt som strider mot statsbidragsförordningen.