Frågor och svar

Om läraren får mer än 80 procent av lönen under studietiden, kan huvudmannen söka statsbidrag för hela beloppet?

Huvudmannen kan betala en högre ersättning än 80 procent av lärarens lön, men kan då inte få statsbidrag för den delen som överstiger 80 procent.