Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2020

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Bidragsramar: januari 2020

Bidragsramar, bättre språkutveckling i förskolan 2020PDF (pdf, 473 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Ansökan: 15 januari–17 februari 2020

Ansökan för bidragsomgången 2020 är öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 januari och 17 februari 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning: april 2020

Vi betalar ut det beviljade beloppet för bidragsomgången i april 2020.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 mars–1 april 2021

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i ansökan i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget får användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska
  • särskilda språkutvecklande insatser
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de insatser som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Bidraget kan till exempel användas till personalkostnader i syfte att öka deltagandet i förskolan, samt till att genomföra språkutvecklande insatser. Bidraget kan till exempel användas för utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser för bättre språkutveckling i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2020.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolanlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan ansöka om.

Så räknar Skolverket fram bidragsramarna

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen.

Senast uppdaterad 15 januari 2020