Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021

Statsbidraget ska gå till att stärka språkutvecklingen i svenska i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Bidragsramar: januari 2021

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Bidragsramar Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021PDF (pdf, 487 kB)

Bidragsramen visar vilka huvudmän som kan ta del av statsbidraget och hur stort belopp de kan ansöka om.

Bidragsramar Statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolan 2021PDF (pdf, 487 kB)

Ansökan: beslut mars 2021

Vi har beviljat bidrag till 277 huvudmän om totalt 340 740 483 kronor.

Lista beviljade belopp, kommunala huvudman, Bättre språkutveckling 2021PDF (pdf, 223 kB)

Ansökan för bidragsomgången 2021 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 januari och 15 februari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi har beviljat bidrag till 277 huvudmän om totalt 340 740 483 kronor.

Lista beviljade belopp, kommunala huvudman, Bättre språkutveckling 2021PDF (pdf, 223 kB)

Ansökan för bidragsomgången 2021 var öppen i e-tjänsten för statsbidrag mellan 15 januari och 15 februari 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Utbetalning: mars 2021

Vi betalar ut det beviljade beloppet för bidragsomgången i mars 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Vi betalar ut det beviljade beloppet för bidragsomgången i mars 2021.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning: 1 mars–1 april 2022

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i ansökan i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Ni kommer att få redovisa hur ni har använt det bidrag som ni blivit beviljade i ansökan i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan bara sökas av kommuner, men pengarna kan användas för insatser både inom kommunala och fristående förskolor. Fristående förskolor kan inte söka bidraget.

Vad ska statsbidraget användas till?

Det övergripande syftet med statsbidraget är att stärka språkutvecklingen i svenska, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska.

Statsbidraget får användas till:

  • insatser för att öka deltagandet i förskolan, särskilt för barn som har ett annat dagligt umgängesspråk i hemmet än svenska (med ökat deltagande menas att fler barn är inskrivna i förskolan).
  • särskilda språkutvecklande insatser som stärker språkutvecklingen i svenska
  • kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Det måste finnas en tydlig koppling mellan de insatser som ni genomför och de kostnader ni redovisar. Bidraget kan till exempel användas till personalkostnader i syfte att öka deltagandet i förskolan, samt till att genomföra språkutvecklande insatser. Bidraget kan till exempel användas för utbildning (kurser, seminarier, studiebesök, föreläsningar och studiebesök) för kompetensutveckling av förskolepersonal i språkutvecklande arbetssätt i svenska.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Ni ska använda statsbidrag för insatser för bättre språkutveckling i förskolan enligt gällande förordning som genomförs under perioden 1 januari–31 december 2021.

Villkoren för statsbidraget styrs av:

Förordning (2019:558) om statsbidrag för bättre språkutveckling i förskolanlänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Varje kommun tilldelas en bidragsram som anger det belopp som kommunen kan ansöka om. För bidragsomgången 2021 får varje kommun minst 150 000 kronor i bidragsram.

Så räknar Skolverket fram bidragsramarna

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som inte deltar i förskolan som är folkbokförda i kommunen.

En tredjedel av det totala statsbidraget fördelas utifrån hur stor andel av det totala antalet barn mellan tre och fem år i Sverige som är barn till nyinvandrade och som är folkbokförda i kommunen.

Senast uppdaterad 04 mars 2021.