Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2018

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Planerat underhållsarbete 25-26 september
E-tjänsten för statsbidrag är inte tillgänglig på grund av planerat underhållsarbete. Arbetet pågår från fredagen den 25 september klockan 17.00 till och med lördagen den 26 september klockan 18.00.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 januari–20 februari 2018

Ansökan för 2018 är öppen 15 januari – 20 februari 2018

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidra

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan: mars 2018

Lista över beviljade belopp kommunala huvudmän, behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2018PDF (pdf, 215 kB)

Ansökan för 2018 är öppen 15 januari – 20 februari 2018

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidra

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om ansökan: mars 2018

Lista över beviljade belopp kommunala huvudmän, behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2018PDF (pdf, 215 kB)

Redovisning: 1 oktober–1 november 2019

Redovisning av bidraget görs mellan 1 oktober och 1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren för det första har genomfört utbildningen och om läraren då fått gå ned i arbetstid minst 25 procent när hen studerade.

Beslut om redovisning: våren 2019

Vi kommer att publicera en sammanställning av beslutet här i under våren 2019.

Redovisning av bidraget görs mellan 1 oktober och 1 november 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren för det första har genomfört utbildningen och om läraren då fått gå ned i arbetstid minst 25 procent när hen studerade.

Beslut om redovisning: våren 2019

Vi kommer att publicera en sammanställning av beslutet här i under våren 2019.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
  • kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här statsbidraget

ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent.

Det går att söka bidrag för högst två år per lärare.

Villkor för att få söka bidraget

  • Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
  • Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.
  • Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket har totalt 66 miljoner kronor att fördela för bidragsomgången 2018. En del av dessa pengar har vi beviljat i tidigare ansökningsomgångar för lärare som har påbörjat sina studier innan 2018.

Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver
  • och behovet av geografisk spridning.
Senast uppdaterad 02 mars 2020