Statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan 1: 15 januari–17 februari 2020

Ansökan för vårterminen 2020 är öppen 15 januari–17 februari 2020.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Viktig information angående ansökan 2020

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 17 februari 2020. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2020.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan för vårterminen 2020 är öppen 15 januari–17 februari 2020.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Viktig information angående ansökan 2020

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 17 februari 2020. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2020.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Ansökan 2: beslut oktober 2020

Beslutsbilaga ansökan 2 behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020PDF (pdf, 444 kB)

Ansökan för höstterminen 2020 var öppen 15 augusti–15 september 2020.

Viktig information angående ansökan 2020

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 17 februari 2020. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2020.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslutsbilaga ansökan 2 behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare 2020PDF (pdf, 444 kB)

Ansökan för höstterminen 2020 var öppen 15 augusti–15 september 2020.

Viktig information angående ansökan 2020

Ansökan görs endast en termin i taget. Ansökningarna är kopplade till respektive termin. Det vill säga pengar för vårterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 januari till 17 februari 2020. Pengar för höstterminen söks under den ansökningsomgång som är öppen 15 augusti till 15 september 2020.

Urval vid ansökan

Om mer pengar söks än vad statsbidragets anslag räcker till kan det bli aktuellt att göra ett urval bland de sökande huvudmännen.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Redovisning 1: 15 maj–15 juni 2020

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis från och med ansökningsomgång för år 2020. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2020 redovisar ni därför mellan 15 maj till och med 15 juni år 2020. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2020 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2021.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 maj och 15 juni 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas terminsvis från och med ansökningsomgång för år 2020. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2020 redovisar ni därför mellan 15 maj till och med 15 juni år 2020. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2020 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2021.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 maj och 15 juni 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Redovisning 2: 15 januari–15 februari 2021

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas från och med ansökningsomgång för år 2020 terminsvis. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2020 redovisar ni därför mellan 15 maj och 15 juni år 2020. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2020 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2021.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 januari och 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Bidraget redovisas terminsvis

Statsbidraget redovisas från och med ansökningsomgång för år 2020 terminsvis. Det bidrag ni beviljas under vårterminen 2020 redovisar ni därför mellan 15 maj och 15 juni år 2020. Det bidrag ni beviljas under höstterminen 2020 redovisar ni mellan den 15 januari och den 15 februari år 2021.

Redovisning av bidraget görs mellan 15 januari och 15 februari 2021 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

I redovisningen ska du ange om läraren har genomfört utbildningen under den period ni blivit beviljade bidrag för.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • gymnasieskolan
  • gymnasiesärskolan
  • kommunal vuxenutbildningen
  • komvux som särskild utbildning.

Vad ska statsbidraget användas till?

Kvalificerade yrkeslärare är en förutsättning för en yrkesutbildning med hög kvalitet. Därför behöver fler lärare i yrkesämnen ha möjlighet att få yrkeslärarexamen. Det här statsbidraget ska användas för att ersätta huvudmannen för lärarens minskade arbetstid under studietiden. Det kan också ersätta kostnader för lärarens resor under utbildningen.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få det här bidraget ska huvudmannen minska lärarens arbetstid med minst 25 procent. Detta gäller även om lärarens anställning omfattar mindre än heltid.

Det går att söka bidrag för högst 2 år, det vill säga 4 terminer, per lärare.

Villkor om lärarens anställning

Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Läraren ska vara anställd hos huvudmannen eller hos någon annan som, enligt avtal med huvudmannen, utför uppgifter inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.

Underlätta för att kombinera arbete med studier

Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.

Syftet med den minskade arbetstiden ska vara att underlätta för läraren att kombinera arbete med studier. På så vis ska läraren kunna få yrkeslärarexamen inom två år.

Tillgodoräkna arbetet som verksamhetsförlagd utbildning, VUF

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Lärarens arbete ska organiseras så att det är möjligt att tillgodoräkna arbetet som en verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Detta gäller inte lärare som tidigare har bedrivit undervisning som kan tillgodoräknas som VFU.

Observera att den slutliga bedömningen av om tillgodoräknande av VFU bara kan göras av ett universitet eller högskola.

Ansökan ska skickas in i tid

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 17 februari 2020 och ansökan 2 senast 15 september 2020.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor enligt Skolverkets föreskrift.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:255)länk till annan webbplats

Ansökan 1 måste ha kommit in till Skolverket senast 17 februari 2020 och ansökan 2 senast 15 september 2020.

Skolverket avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum. Det här är ett nytt villkor enligt Skolverkets föreskrift.

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen (SKOLFS 2018:255)länk till annan webbplats

Retroaktiv utbetalning inte möjlig

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:255).

Skolverket kommer inte att bevilja ansökningar om retroaktiv utbetalning av statsbidrag. Ansökningar om retroaktiva utbetalningar för lärare ni inte ansökte för under tidigare terminer kommer att avvisas.

Villkoret styrs av föreskriften 2019 gällande sista ansökningsdatum (SKOLFS 2018:255).

Hur stort är statsbidraget?

För statsbidragsåret 2020 är anslaget totalt 60 000 000 kronor.

Fördelning av bidraget

När Skolverket fördelar bidraget tar vi hänsyn till

  • huvudmannens behov av lärare med behörighet för den undervisning de bedriver, och
  • behovet av geografisk spridning.
Senast uppdaterad 08 april 2021.