Statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare 2018

Statsbidraget kan sökas av bransch- och intresseorganisationer. Bidraget ska användas till insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018

Ansökan: 15 juni–16 juli 2018

Observera att ansökningstiden gick ut 16 juli 2018.

Beslut om ansökan

Beslut om ansökan fattades 31 augusti 2018. Två sökande har beviljats statsbidrag om totalt 2 188 000 kr. En sökande fick avslag på ansökan.

Beslut och bilaga över fördelning av statsbidragetPDF (pdf, 70 kB)

Redovisning: 1 mars–1 april 2019

Om ni fått statsbidrag för år 2018 ska ni redovisa hur ni har använt bidraget.

Här hittar du redovisningsblanketten till statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare 2018. Ladda ned blanketten, fyll i och skicka den till:

E-post till statsbidrag.yrkeslarare-bransch@skolverket.se

Redovisning om statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare 2018Excel (excel, 101 kB)

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

  • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
  • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
  • intresseorganisationer i näringslivet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till insatser som kan intressera yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Syftet med bidraget är att öka antalet yrkeslärare och på så sätt höja kvaliteten i yrkesutbildningar.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för hur statsbidraget ska användas

  • Det bidrag ni får beviljat för 2018 ska användas senast den 31 december 2018.
  • De insatser ni genomför med finansiering av det här statsbidraget får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning, som till exempel statsstöd.
  • Den som tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används enligt bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till:

  1. insatsernas förväntade effekt på yrkesverksammas intresse att bli yrkeslärare, och
  2. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Hur stort är statsbidraget?

Skolverket kan totalt fördela 10 miljoner kronor för budgetåret 2018.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019

Frågor och svar

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.

Det är upp till er som organisation att planera insatser som kan fungera i just er bransch. Syftet med insatserna ska vara att öka intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Ni ska motivera på vilket sätt ni tror att dessa insatser kan bidra till fler yrkeslärare i er ansökan.