Under 2020 har inga nya medel tillförts statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare. Detta innebär att Skolverket inte kommer att utlysa något statsbidrag för fler yrkeslärare under 2020.

Statsbidrag för branschers arbete för fler yrkeslärare 2019

Statsbidraget ska användas till insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november–1 december 2018

Beslut om utbetalning

Ansökan var öppen 1 november–1 december 2018. Vi har beviljat bidrag till tre huvudmän om totalt 1 428 300 kronor. En sökande fick avslag på sin ansökan.

Lista över beviljade belopp, ansökan för branschers arbete för fler yrkeslärare 2019PDF (pdf, 104 kB)

Ansökan

Det finns för närvarande cirka 8,5 miljoner kronor kvar att ansöka om för bidragsåret 2019. Vi tar emot ansökningar löpande till anslaget är slut. Bidraget ska användas under år 2019.

Ni ansöker om bidraget i e-tjänsten för statsbidrag (nytt för 2019).

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget måste er organisation vara registrerad användare i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Organisationer som inte har ansökt via e-tjänsten för statsbidrag tidigare

Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver ni

 1. registrera er organisation
 2. registrera er som användare av e-tjänsten samt skaffa ombud och användare.
 • Registrera er organisation
  Mejla oss till bidragets brevlåda så skickar vi en länk till ett webbformulär för att inleda registreringsprocessen till e-tjänsten. Denna process kan ta 3–5 veckor. När vi har registrerat er organisation skickar vi ut instruktioner för hur man ansöker om att bli ombud.
 • Ombud och användare i e-tjänsten
  Ombud är den person i er organisation som är högst ansvarig för ansökningar om statsbidrag och e-tjänsten. Ombudet måste ha rätt mandat och godkännas av Skolverket.
  Ombudet ansvarar för att bjuda in andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidrag. Den eller de personer som ska arbeta med ett visst statsbidrag måste skaffa ett användarkonto med rätt behörigheter för att få tillgång till statsbidraget. Olika personer kan alltså ha olika behörigheter och därmed tillgång till olika statsbidrag i e-tjänsten. Läs mer om e-tjänsten:

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 • Under rubriken "Så blir du ombud med högsta behörighet att ansvar att söka statsbidrag" på sidan om e-tjänsten finns upplysningar om vilka underlag som kan komma att begäras in för att styrka att det ombud ni utser har rätt behörighet. Här finns även blankett för fullmakt om det krävs i ert fall.

Vad gör vi om vi inte hinner få behörighet till e-tjänsten innan sista ansökningsdag?

Vi kommer i handläggningen av ansökan att ta hänsyn till den tid processen för e-tjänsten tar.

Om ni inte har fått ett konto till e-tjänsten senast 3 arbetsdagar före sista ansökningsdag kan vi ta emot ansökningar via mejl. Förutsättningen är att ni har följt de instruktioner som Skolverket ger er för hur ni får ett konto och har påbörjat registreringsprocessen.

Även om ansökan inkommit via mejl behöver ni fullfölja processen för att få tillgång till e-tjänsten, för att få tillgång till eventuell begäran om kompletteringar och beslut om bidrag.

Beslut om utbetalning

Ansökan var öppen 1 november–1 december 2018. Vi har beviljat bidrag till tre huvudmän om totalt 1 428 300 kronor. En sökande fick avslag på sin ansökan.

Lista över beviljade belopp, ansökan för branschers arbete för fler yrkeslärare 2019PDF (pdf, 104 kB)

Ansökan

Det finns för närvarande cirka 8,5 miljoner kronor kvar att ansöka om för bidragsåret 2019. Vi tar emot ansökningar löpande till anslaget är slut. Bidraget ska användas under år 2019.

Ni ansöker om bidraget i e-tjänsten för statsbidrag (nytt för 2019).

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så här kan du förbereda dig

För att kunna ansöka om statsbidraget måste er organisation vara registrerad användare i e-tjänsten. Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Organisationer som inte har ansökt via e-tjänsten för statsbidrag tidigare

Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten tidigare behöver ni

 1. registrera er organisation
 2. registrera er som användare av e-tjänsten samt skaffa ombud och användare.
 • Registrera er organisation
  Mejla oss till bidragets brevlåda så skickar vi en länk till ett webbformulär för att inleda registreringsprocessen till e-tjänsten. Denna process kan ta 3–5 veckor. När vi har registrerat er organisation skickar vi ut instruktioner för hur man ansöker om att bli ombud.
 • Ombud och användare i e-tjänsten
  Ombud är den person i er organisation som är högst ansvarig för ansökningar om statsbidrag och e-tjänsten. Ombudet måste ha rätt mandat och godkännas av Skolverket.
  Ombudet ansvarar för att bjuda in andra personer inom organisationen som kan arbeta med statsbidrag. Den eller de personer som ska arbeta med ett visst statsbidrag måste skaffa ett användarkonto med rätt behörigheter för att få tillgång till statsbidraget. Olika personer kan alltså ha olika behörigheter och därmed tillgång till olika statsbidrag i e-tjänsten. Läs mer om e-tjänsten:

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

 • Under rubriken "Så blir du ombud med högsta behörighet att ansvar att söka statsbidrag" på sidan om e-tjänsten finns upplysningar om vilka underlag som kan komma att begäras in för att styrka att det ombud ni utser har rätt behörighet. Här finns även blankett för fullmakt om det krävs i ert fall.

Vad gör vi om vi inte hinner få behörighet till e-tjänsten innan sista ansökningsdag?

Vi kommer i handläggningen av ansökan att ta hänsyn till den tid processen för e-tjänsten tar.

Om ni inte har fått ett konto till e-tjänsten senast 3 arbetsdagar före sista ansökningsdag kan vi ta emot ansökningar via mejl. Förutsättningen är att ni har följt de instruktioner som Skolverket ger er för hur ni får ett konto och har påbörjat registreringsprocessen.

Även om ansökan inkommit via mejl behöver ni fullfölja processen för att få tillgång till e-tjänsten, för att få tillgång till eventuell begäran om kompletteringar och beslut om bidrag.

Redovisning: 1 mars–1 april 2020

Redovisningen är öppen 1 mars–1 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Redovisningen är öppen 1 mars–1 april 2020 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Beslut om redovisning

Beslut om redovisning fattas i maj 2020. Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och här.

Vem kan söka statsbidraget?

Bidraget kan sökas av

 • arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer
 • organisationer som är gemensamma för arbetsgivare och arbetstagare
 • intresseorganisationer i näringslivet.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska gå till insatser som kan intressera yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Villkor för hur statsbidraget ska användas

 • Bidraget ska användas den 1 januari -31 december 2019.
 • Insatserna får inte finansieras med tidigare beviljat statsbidrag från Skolverket, annat statsbidrag eller annan särskild ersättning som exempelvis statsstöd.
 • Den som har tagit emot statsbidrag ansvarar för att bidraget används enligt bestämmelserna i förordning (2014:375) och villkoren i beslut om ansökan.

Bedömning av ansökan och fördelning av bidrag

När vi bedömer ansökningarna och fördelar bidraget tar vi hänsyn till:

 1. insatsernas förväntade effekt på yrkesverksammas intresse att bli yrkeslärare, och
 2. behovet av att sprida insatserna mellan branscher.

Hur stort är statsbidraget?

För bidragsomgången 2019 finns det totalt 10 miljoner kronor.

Senast uppdaterad 04 november 2020

Frågor och svar

När ansökningsperioden stängt utreder vi om er organisation är behörig att söka. Om det visar sig att ni är behöriga kommer er ansökan att handläggas tillsammans med övriga behöriga ansökningar. Om det framkommer att ni inte är behöriga kommer er ansökan att avvisas. Vi kan inte utreda om er organisation är behörig att ansöka innan ansökningsperioden stängt.

Det är upp till er som organisation att planera insatser som kan fungera i just er bransch. Syftet med insatserna ska vara att öka intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Ni ska motivera på vilket sätt ni tror att dessa insatser kan bidra till fler yrkeslärare i er ansökan.