Frågor och svar

Vilka insatser kan man få bidrag för?

Det är upp till er som organisation att planera insatser som kan fungera i just er bransch. Syftet med insatserna ska vara att öka intresset hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare. Ni ska motivera på vilket sätt ni tror att dessa insatser kan bidra till fler yrkeslärare i er ansökan.