Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2021

Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2021

Bidragsramar

Beslut om bidragsramar

Beslut om bidragsramar

Begär ut bidrag: 15 februari–15 mars

Rekvisitionen öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2021.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan rekvirera om. I rekvisitionen ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill rekvirera.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Rekvisitionen öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2021.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan rekvirera om. I rekvisitionen ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill rekvirera.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: 15 november–15 december

Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 november–15 december 2021.

Så kan du förbereda dig

  • Samla in uppgifter om vilka kostnader statsbidraget har använts till.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 november–15 december 2021.

Så kan du förbereda dig

  • Samla in uppgifter om vilka kostnader statsbidraget har använts till.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag


Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov.

Grundskolor

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Sameskolor

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Specialskolor

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Gymnasieskolor

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vuxenutbildningar

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vilka försöksverksamheter som deltar kommer att publiceras här inom kort.

Vad ska statsbidraget användas till?

Statsbidraget ska användas till de 100 skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov. Försöksverksamheten syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Statsbidraget kan användas till kostnader för

  • vikarier eller för att utbilda lärare och IT-personal i den teknik som används
  • registervård
  • IT-person som kan vara tillgänglig
  • att anlita personal i syfte att höja den digitala kompetensen
  • att finansiera en person som leder arbetet och organiserar försöksverksamheten på skolan.

Statsbidraget för bidragsomgången 2021 ska användas för kostnader under 2021. Vi har för avsikt att fördela statsbidrag så länge försöksverksamheten pågår, det vill säga fram till 2022.

Försöksverksamhet med digitala nationella prov

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna söka statsbidrag så behöver skolorna vara utsedda av Skolverket till att vara försöksverksamhet för digitaliseringen av nationella prov.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2021 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2020.

Senast uppdaterad 10 november 2020