Statsbidrag för digitalisering av nationella prov 2022

Statsbidraget riktar sig till de utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2022

Rekvisitionen öppnar 15 februari och stänger 15 mars 2022.

Så kan du förbereda dig

  • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Beslutet om bidragsram sätter ett tak för hur mycket ni kan rekvirera om. I rekvisitionen ska ni ange hur mycket bidrag som ni faktiskt vill rekvirera.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisningen av bidraget görs under perioden 15 november–15 december 2022.

Så kan du förbereda dig

  • Samla in uppgifter om vilka kostnader statsbidraget har använts till.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Statsbidraget riktar sig till kommunala och fristående huvudmän som ingår i försöksverksamheten för digitala nationella prov. Försöksverksamheterna kommer publiceras när de är beslutade.

Vad ska statsbidraget användas till?

Försöksverksamheten syftar både till att pröva de olika delarna i den tekniska lösningen för digitala nationella prov och till att undersöka skolors beredskap att genomföra proven digitalt.

Statsbidraget kan användas till kostnader för

  • vikarier eller för att utbilda lärare och IT-personal i den teknik som används
  • registervård
  • IT-person som kan vara tillgänglig
  • att anlita personal i syfte att höja den digitala kompetensen
  • att finansiera en person som leder arbetet och organiserar försöksverksamheten på skolan.

Statsbidraget för bidragsomgången 2022 ska användas för kostnader under 2022.

Läs mer om försöksverksamhet med digitala nationella prov

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att kunna söka statsbidrag så behöver skolorna vara utsedda av Skolverket till att vara försöksverksamhet för digitaliseringen av nationella prov.

Villkoren för statsbidraget styrs av

Förordning (2017:1106) om en försöksverksamhet med datorbaserade nationella prov, extern bedömning och medbedömning, på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Hur stort är statsbidraget?

Hur mycket bidrag Skolverket har att fördela för 2022 anges i regleringsbrevet som vi får från regeringen i mitten av december 2021.

Senast uppdaterad 13 maj 2022.