Om distansundervisning

På Utbildningsinfo.se kan du läsa om den distansundervisning i årskurserna 6-9 vid grundskolan eller i gymnasieskolan som får statsbidrag.