Statsbidrag för distansundervisning 2020

Distansundervisning gör det möjligt för svenska elever som är bosatta utomlands i årskurserna 6–9 i grundskolan och gymnasieskolan att fullfölja sina studier. Distansundervisningen för grundskolelever anordnas av Sofia Distans och för gymnasielever anordnas av Hermods AB.

Statsbidraget för distansundervisning regleras av förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomarlänk till annan webbplats

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången läsåret 2020/2021

Ansökan för grundskolan via Sofia Distans

Det är utbildningsanordnaren Sofia Distans som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i grundskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in anmälan till Sofia Distanslänk till annan webbplats

Datum för ansökan för läsåret 20/21 och HT20 samt VT20

15 augusti–15 september och 15 oktober–5 november 2020

1 februari–1 mars 2021

Sofia Distans kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid 2 tillfällen per år, i augusti och februari. För läsåret 20/21 och HT20 kommer det att finnas en extra ansökningsomgång i oktober. Senast den 15 november för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten 2020 och senast den 28 februari för elever som studerar till våren 2021 (enstaka ämnen och heltid).

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan som finns på Sofia Distans webbplats och skickar den till Sofia Distans för elever som går i grundskolan.
 2. Sofia Distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Sofia Distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia Distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • arbetsgivaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Det är utbildningsanordnaren Sofia Distans som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i grundskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in anmälan till Sofia Distanslänk till annan webbplats

Datum för ansökan för läsåret 20/21 och HT20 samt VT20

15 augusti–15 september och 15 oktober–5 november 2020

1 februari–1 mars 2021

Sofia Distans kan skicka in ansökningar för statsbidrag vid 2 tillfällen per år, i augusti och februari. För läsåret 20/21 och HT20 kommer det att finnas en extra ansökningsomgång i oktober. Senast den 15 november för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten 2020 och senast den 28 februari för elever som studerar till våren 2021 (enstaka ämnen och heltid).

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan som finns på Sofia Distans webbplats och skickar den till Sofia Distans för elever som går i grundskolan.
 2. Sofia Distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Sofia Distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia Distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • arbetsgivaren ska skriva under arbetsgivarintyget
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Ansökan för gymnasieskolan via Hermods AB

Det är utbildningsanordnaren Hermods AB som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i gymnasieskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Hermods ABlänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Hermods AB kan skicka in ansökan till Skolverket senast den 30 augusti 2020 för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari 2021 för elever som studerar till våren. Ansökningar för elever som studerar en hel årskurs skickas löpande fram till den 30 november.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan och skickar den till Hermods AB för elever som går i gymnasieskolan.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • arbetsgivaren ska skriva under arbetsgivarintyget.
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Det är utbildningsanordnaren Hermods AB som ska skicka in ansökan till Skolverket för elever som ska läsa på distans i gymnasieskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Hermods ABlänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Hermods AB kan skicka in ansökan till Skolverket senast den 30 augusti 2020 för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari 2021 för elever som studerar till våren. Ansökningar för elever som studerar en hel årskurs skickas löpande fram till den 30 november.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i anmälan och skickar den till Hermods AB för elever som går i gymnasieskolan.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • arbetsgivaren ska skriva under arbetsgivarintyget.
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag som kommer in.

Bilagor och blanketter

Vårdnadshavaren ska skicka bilagan till utbildningsanordnaren Sofia Distans eller Hermods AB. Därefter ska utbildningsanordnaren intyga tjänstgöringen genom att skriva under i bilagan och skicka in den till Skolverket. I vissa fall måste styrkande intyg bifogas till bilagan om informationen i bilagan inte är tillräcklig för att göra en bedömning.

Vilken blankett du ska välja beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren ska genomföra i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument.

Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 88 kB)

Employer certificatePDF (pdf, 156 kB)

Bilagan ska skickas om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.
 • En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Intyg för studier eller forskning PDF (pdf, 73 kB)

Intyg kulturarbete PDF (pdf, 168 kB)

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 71 kB)

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 66 kB)

Vårdnadshavaren ska skicka bilagan till utbildningsanordnaren Sofia Distans eller Hermods AB. Därefter ska utbildningsanordnaren intyga tjänstgöringen genom att skriva under i bilagan och skicka in den till Skolverket. I vissa fall måste styrkande intyg bifogas till bilagan om informationen i bilagan inte är tillräcklig för att göra en bedömning.

Vilken blankett du ska välja beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren ska genomföra i utlandet.

För ytterligare information om vilket intyg som ska användas se detta dokument.

Välj rätt intygPDF (pdf, 197 kB)

ArbetsgivarintygPDF (pdf, 88 kB)

Employer certificatePDF (pdf, 156 kB)

Bilagan ska skickas om vårdnadshavaren vistas i utlandet på grund av:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller svensk organisation.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person över vilken en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet vid en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige.
 • En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid en utländsk juridisk person.

Intyg för studier eller forskning PDF (pdf, 73 kB)

Intyg kulturarbete PDF (pdf, 168 kB)

Intyg för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälletPDF (pdf, 71 kB)

Intyg vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållandenPDF (pdf, 66 kB)

Två utbetalningar under 2020

Utbildningssamordnarna kommer att få 50 procent av beloppen vi beviljade i ansökan för 2020 vid två tillfällen. Första utbetalningstillfället är i juni och andra i december.

Utbildningssamordnarna kommer att få 50 procent av beloppen vi beviljade i ansökan för 2020 vid två tillfällen. Första utbetalningstillfället är i juni och andra i december.

Vem kan söka statsbidraget?

Utbildningsanordnarna Sofia Distans samt Hermods AB kan ansöka om statsbidrag för svenska elever som är bosatta utomlands och går i

 • grundskolan
 • gymnasieskolan

För att söka om statsbidrag för en elev behöver vårdnadshavaren ha skickat in en ansökan till Sofia distans eller Hermods AB.

Vad ska statsbidraget användas till?

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans.

Bidraget ska användas till studiematerial, handledning och andra kostnader för utlandssvenska elevers distansundervisning.

Distansundervisning för grundskoleelever

Sofia Distans bedriver undervisning i samtliga ämnen i grundskolans årskurser 6–9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för årskurs 6–9.

SofiaDistans.nulänk till annan webbplats

Distansundervisning för gymnasieelever

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan inom ett antal olika program och inriktningar.

Hermods AB distansutbildninglänk till annan webbplats

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

En vårdnadshavare ska vara svenska medborgare

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare för att ingå i underlaget för statsbidrag för distansundervisning för helårsstudier eller enstaka kurser.

För att eleven ska ingå i underlaget för kompletterande svensk undervisning krävs att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och använder svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vara svensk medborgare för att ingå i underlaget för statsbidrag för distansundervisning för helårsstudier eller enstaka kurser.

För att eleven ska ingå i underlaget för kompletterande svensk undervisning krävs att minst en vårdnadshavare är svensk medborgare och använder svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

Skäl för att vårdnadshavaren vistas i utlandet

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation. Till exempel Utrikesdepartementet, SIDA, svenska ambassader och Försvarsmakten. Det kan också vara organisationer som till exempel en svensk församling, en svensk missionsorganisation eller en svensk biståndsorganisation. Använd arbetsgivarintyg som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation. Till exempel FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur. Det kan också vara mellanstatliga organ som OECD, CERN, ILO, EU och dess underorganisationer. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. En enskild firma är inte en juridisk person. En svensk juridisk person har sitt säte i Sverige. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person där en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet på ett företag med en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. Företaget ska inte vara vilande. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid företag med en utländsk juridisk person. Det kan till exempel vara en expertförordnande vid ett utländskt företag. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Kulturarbete som huvudsaklig försörjning. Det gäller kulturarbete med verksamhet som ger Sverige gott anseende. Det krävs att vårdnadshavaren kan försörja sig på detta kulturarbete. Använd intyget för kulturarbete som du hittar ovan vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individ- eller enskild företagsnivå. Använd intyget för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälle som du hittar ovan vid ansökan.
 • Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Exempel på sådant är medicinska skäl eller att familjeförhållandena ändras under elevens skolgång. Använd intyget vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som du hittar ovan vid ansökan.

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation. Till exempel Utrikesdepartementet, SIDA, svenska ambassader och Försvarsmakten. Det kan också vara organisationer som till exempel en svensk församling, en svensk missionsorganisation eller en svensk biståndsorganisation. Använd arbetsgivarintyg som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation. Till exempel FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur. Det kan också vara mellanstatliga organ som OECD, CERN, ILO, EU och dess underorganisationer. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. En enskild firma är inte en juridisk person. En svensk juridisk person har sitt säte i Sverige. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person där en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet på ett företag med en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. Företaget ska inte vara vilande. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan. En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid företag med en utländsk juridisk person. Det kan till exempel vara en expertförordnande vid ett utländskt företag. Använd arbetsgivarintyget som du hittar ovan (svensk eller engelsk version) vid ansökan.
 • Kulturarbete som huvudsaklig försörjning. Det gäller kulturarbete med verksamhet som ger Sverige gott anseende. Det krävs att vårdnadshavaren kan försörja sig på detta kulturarbete. Använd intyget för kulturarbete som du hittar ovan vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individ- eller enskild företagsnivå. Använd intyget för verksamhet som bedöms väsentlig för det svenska samhälle som du hittar ovan vid ansökan.
 • Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Exempel på sådant är medicinska skäl eller att familjeförhållandena ändras under elevens skolgång. Använd intyget vid synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden som du hittar ovan vid ansökan.
Senast uppdaterad 04 mars 2021.

Frågor och svar

Nej, det är inte den enskilda familjen som ansöker om statsbidrag, utan distansinstituten. De enskilda familjerna ansöker däremot om behörighet att ingå i underlaget för statsbidrag. Detta görs direkt till distansinstitutet som skickar ansökan vidare till Skolverket för beslut.

För att ett barn ska kunna ingå i underlaget till statsbidrag krävs det att barnet är minst 11 år när han eller hon påbörjar årskurs 6, med förbehåll att barnet har avklarat alla årskurser innan.

Ett barn kan ingå i underlaget till statsbidrag om hon eller han med hänsyn till sin ålder skulle ha varit elev i någon av årskurserna 6-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan. Källa: förordning (1994:519) om statsbidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar § 30, i andra stycket.

Ett barn kan börja i förskoleklass redan höstterminen det kalenderår som barnet fyller 5 år. Detta innebär att ett barn enligt skollagen kan vara 11 år och gå i årskurs 6.
Källa: skollagen (2010:800) kap 7, § 11.

Nej. Det beror på att en enskild firma är ingen egen juridisk person och räknas därför inte som ett svenskt företag. Läs om vilka kriterier som gäller för behörighet:

Skäl för att vårdnadshavaren vistas i utlandet