Statsbidrag för distansundervisning 2020

Distansundervisning gör det möjligt för utlandssvenska elever i årskurserna 6–9 i grundskolan och gymnasieskolan att fullfölja sina studier när de befinner sig utomlands. Distansundervisningen anordnas av Sofia Distans och Hermods AB.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Ansökan för grundskolan via Sofia Distans

Det är utbildningsanordnaren Sofia Distans som ska skicka in ansökan till Skolverket för barn som ska läsa på distans i grundskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Sofia Distanslänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Sofia Distans kan skicka in ansökningar för elevbehörigheter vid fyra tillfällen per år, i augusti, oktober, februari och maj. Senast den 31 augusti för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari för elever som studerar till våren (enstaka ämnen och heltid).

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i bilagan och skickar den till Sofia distans om för barn går i grundskolan.
 2. Sofia Distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Sofia Distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia Distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • vårdnadshavaren ska inte skriva under bilagan för tjänstgöring
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag vi får in.

Det är utbildningsanordnaren Sofia Distans som ska skicka in ansökan till Skolverket för barn som ska läsa på distans i grundskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Sofia Distanslänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Sofia Distans kan skicka in ansökningar för elevbehörigheter vid fyra tillfällen per år, i augusti, oktober, februari och maj. Senast den 31 augusti för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari för elever som studerar till våren (enstaka ämnen och heltid).

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i bilagan och skickar den till Sofia distans om för barn går i grundskolan.
 2. Sofia Distans granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Sofia Distans får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Sofia Distans.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • vårdnadshavaren ska inte skriva under bilagan för tjänstgöring
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag vi får in.

Ansökan för gymnasieskolan via Hermods AB

Det är utbildningsanordnaren Hermods AB som ska skicka in ansökan till Skolverket för barn som ska läsa på distans i gymnasieskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Hermods ABlänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Hermods AB kan skicka in ansökan till Skolverket senast den 30 augusti för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari för elever som studerar till våren. Ansökningar för elever som studerar en hel årskurs skickas löpande fram till den 30 november.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i bilagan och skickar den till Hermods AB om för barn går i gymnasieskolan.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • vårdnadshavaren ska inte skriva under bilagan för tjänstgöring
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag vi får in.

Det är utbildningsanordnaren Hermods AB som ska skicka in ansökan till Skolverket för barn som ska läsa på distans i gymnasieskolan. Innan det ska vårdnadshavare ha skickat in en ansökan för sitt barn till utbildningsanordnaren. Vilka bilagor som ska skickas in beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren har.

Föräldrar och vårdnadshavare skickar in ansökan till Hermods ABlänk till annan webbplats

Datum för ansökan

Hermods AB kan skicka in ansökan till Skolverket senast den 30 augusti för elever som börjar studera enstaka ämnen till hösten och senast den 28 februari för elever som studerar till våren. Ansökningar för elever som studerar en hel årskurs skickas löpande fram till den 30 november.

Så här går det till att ansöka om statsbidrag

 1. Vårdnadshavaren fyller i bilagan och skickar den till Hermods AB om för barn går i gymnasieskolan.
 2. Hermods AB granskar ansökan och eventuella bilagor och skickar den till Skolverket.
 3. Skolverket beslutar om Hermods AB får statsbidrag för eleven eller inte.
 4. Vårdnadshavaren får besked av Hermods AB.

Tänk på att

 • ange korrekt organisationsnummer för företaget som vårdnadshavaren är anställd hos
 • vårdnadshavaren ska inte skriva under bilagan för tjänstgöring
 • vara uppmärksam på om vårdnadshavarens anställning är tidsbegränsad eller tillsvidare
 • bifoga ytterligare intyg vid behov. Skolverket tar beslut på det underlag vi får in.

Bilagor och blanketter

Vårdnadshavaren ska skicka bilagan till utbildningsanordnaren Sofia Distans eller Hermods AB. Därefter ska utbildningsanordnaren intyga tjänstgöringen genom att skriva under i bilagan och skicka in den till Skolverket. I vissa fall måste styrkande intyg bifogas till bilagan om informationen i bilagan inte är tillräcklig för att göra en bedömning.

Vilken blankett du ska välja beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren ska genomföra i utlandet.

Se vilken bilaga som är aktuell för dig under skäl för vårdnadshavares vistelse utomlands

Vårdnadshavaren ska skicka bilagan till utbildningsanordnaren Sofia Distans eller Hermods AB. Därefter ska utbildningsanordnaren intyga tjänstgöringen genom att skriva under i bilagan och skicka in den till Skolverket. I vissa fall måste styrkande intyg bifogas till bilagan om informationen i bilagan inte är tillräcklig för att göra en bedömning.

Vilken blankett du ska välja beror på vilken typ av tjänstgöring vårdnadshavaren ska genomföra i utlandet.

Se vilken bilaga som är aktuell för dig under skäl för vårdnadshavares vistelse utomlands

Två utbetalningar under 2020

Utbildningsamordnarna kommer att få 50 procent av beloppen vi beviljade i ansökan för 2019 vid två tillfällen. Första utbetalningstillfället är i juni och andra i december.

Utbildningsamordnarna kommer att få 50 procent av beloppen vi beviljade i ansökan för 2019 vid två tillfällen. Första utbetalningstillfället är i juni och andra i december.

Vem kan söka statsbidraget?

Utbildningsanordnarna Sofia Distans samt Hermods AB kan ansöka om statsbidrag för utländska elever i

 • grundskolan
 • gymnasieskolan

För att söka om statsbidrag för en elev behöver vårdnadshavaren ha skickat in en ansökan till Sofia distans eller Hermods AB.

Information till föräldrar om distansundervisning, på utbildningsinfo.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad ska statsbidraget användas till?

Staten stöder utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för att svenskar med barn i skolåldern ska kunna rekryteras för arbetsuppgifter i andra länder. För att familjen ska kunna ha kontakt med och möjlighet att återvända till Sverige efter tjänstgöringen finns i vissa länder tillgång till en undervisning som motsvarar den svenska skolans.

Bidraget ska användas till studiematerial, handledning och andra kostnader för utlandssvenska elevers distansundervisning.

Distansundervisning för grundskoleelever

Sofia Distans bedriver undervisning i samtliga ämnen i grundskolans årskurser 6–9. Elever kan även läsa enstaka ämnen. Eleven får betyg utifrån gällande kursplaner och kunskapskrav för årskurs 6–9.

SofiaDistans.nu.länk till annan webbplats

Distansundervisning för gymnasieelever

Hermods AB samordnar distansutbildningen för gymnasieskolan inom ett antal olika program och inriktningar.

Hermods AB distansutbildninglänk till annan webbplats

Arbete utomlands i svenskt samhällsintresse

Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individnivå eller enskild företagsnivå, utan för Sverige i allmänhet. Det kan vara traditionella samhällsintressen såsom allmän säkerhet, försvar och militära frågor, internationella förbindelser, EU:s eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik. Dessa traditionella intressen bevakas av UD, försvarsdepartement, EU-personal, riksbankens personal, svensk polis eller människor som arbetar med internationell krishantering.

Det ligger även i svenskt intresse att ha personal som arbetar inom biståndsorganisationer. Likaså har, genom förarbetena till förordningen, de religiösa samfund som är ute i världen fallit in under det svenska allmänna intresset. Svenskar kan arbeta vid svenska företags utländska dotterbolag eller i tidsbegränsad anställning hos utländskt företag. En kategori av svenska experter kan vara sådana som utför service på produkter som Sverige sålt utomlands, till exempel tekniker som kan medfölja viss tid för tjänstgöring i annat land. Det finns även ett allmänt svenskt intresse av forskning, till exempel kan EU ingå avtal med ett svenskt universitet att det ska förse EU med forskare.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Vårdnadshavare ska vara svenska medborgare

Elevens vårdnadshavare ska vara svenska medborgare och använda svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

Elevens vårdnadshavare ska vara svenska medborgare och använda svenska som dagligt språk med sitt barn. Om eleven är myndig räcker det med att en av föräldrarna är svensk medborgare. Eleven ska ha grundläggande kunskaper i svenska språket.

Skäl för att vårdnadshavaren vistas i utlandet

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation. Till exempel Utrikesdepartementet, SIDA, svenska ambassader och Försvarsmakten. Det kan också vara organisationer som till exempel en svensk församling, en svensk missionsorganisation eller en svensk biståndsorganisation. Använd bilaga A vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation. Till exempel FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur. Det kan också vara mellanstatliga organ som OECD, CERN, ILO, EU och dess underorganisationer. Använd bilaga B vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. En enskild firma är inte en juridisk person. En svensk juridisk person har sitt säte i Sverige. Använd bilaga C vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person där en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande. Använd bilaga D vid ansökan.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet på ett företag med en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. Företaget ska inte vara vilande. Använd bilaga E vid ansökan.
 • En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid företag med en utländsk juridisk person. Det kan till exempel vara en expertförordnande vid ett utländskt företag. Använd bilaga F vid ansökan.
 • Studier eller forskning som ger studiemedel, stipendier eller lön. Vårdnadshavaren ska bedriva studierna eller forskningen i det land familjen vistas i. Använd bilaga G vid ansökan.
 • Kulturarbete som huvudsaklig försörjning. Det gäller kulturarbete med verksamhet som ger Sverige gott anseende. Det krävs att vårdnadshavaren kan försörja sig på detta kulturarbetet. Använd bilaga H vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individ- eller enskild företagsnivå. Använd bilaga I vid ansökan.
 • Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Exempel på sådant är medicinska skäl eller att familjeförhållandena ändras under elevens skolgång. Använd bilaga J vid ansökan.

Minst en av elevens vårdnadshavare ska vistas i utlandet på grund av något av följande skäl:

 • Tjänstgöring vid en svensk myndighet eller organisation. Till exempel Utrikesdepartementet, SIDA, svenska ambassader och Försvarsmakten. Det kan också vara organisationer som till exempel en svensk församling, en svensk missionsorganisation eller en svensk biståndsorganisation. Använd bilaga A vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid en internationell organisation. Till exempel FN, FN:s fackorgan och till dessa knutna organisationer av ideell och facklig natur. Det kan också vara mellanstatliga organ som OECD, CERN, ILO, EU och dess underorganisationer. Använd bilaga B vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är svensk juridisk person. Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser. En enskild firma är inte en juridisk person. En svensk juridisk person har sitt säte i Sverige. Använd bilaga C vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid ett företag som är utländsk juridisk person där en svensk juridisk person har ett bestämmande inflytande. Använd bilaga D vid ansökan.
 • Tillfällig tjänstgöring i utlandet på ett företag med en utländsk juridisk person som bedriver verksamhet i Sverige. Företaget ska inte vara vilande. Använd bilaga E vid ansökan.
 • En i förväg tidsbegränsad tjänstgöring vid företag med en utländsk juridisk person. Det kan till exempel vara en expertförordnande vid ett utländskt företag. Använd bilaga F vid ansökan.
 • Studier eller forskning som ger studiemedel, stipendier eller lön. Vårdnadshavaren ska bedriva studierna eller forskningen i det land familjen vistas i. Använd bilaga G vid ansökan.
 • Kulturarbete som huvudsaklig försörjning. Det gäller kulturarbete med verksamhet som ger Sverige gott anseende. Det krävs att vårdnadshavaren kan försörja sig på detta kulturarbetet. Använd bilaga H vid ansökan.
 • Tjänstgöring vid verksamhet i utlandet som i övrigt bedöms väsentlig för det svenska samhället. Det arbete eller den verksamhet som bedrivs utomlands ska bedrivas i svenskt samhällsintresse som inte är på individ- eller enskild företagsnivå. Använd bilaga I vid ansökan.
 • Synnerliga skäl med hänsyn till sociala förhållanden. Exempel på sådant är medicinska skäl eller att familjeförhållandena ändras under elevens skolgång. Använd bilaga J vid ansökan.
Senast uppdaterad 30 september 2019

Frågor och svar

 • Svenska utlandsskolor

  De svenska utlandsskolorna är berättigade till statsbidrag för utbildning i förskoleklass och i årskurserna 1-6. I vissa fall även för högstadiet årskurserna 7-9 och gymnasieskolan 1-3.