Frågor och svar

Jag tänkte flytta utomlands med min familj och har enskild firma. Är mina barn behöriga att ingå i underlaget för statsbidrag på dessa grunder?

Nej. Det beror på att en enskild firma är ingen egen juridisk person och räknas därför inte som ett svenskt företag. Läs om vilka kriterier som gäller för behörighet:

Skäl för att vårdnadshavaren vistas i utlandet