Frågor och svar

Jag och min familj kommer att flytta utomlands och verkar uppfylla kraven för statsbidrag. Kan jag som vårdnadshavare ansöka om statsbidrag för mina barn?

Nej, det är inte den enskilda familjen som ansöker om statsbidrag, utan distansinstituten. De enskilda familjerna ansöker däremot om behörighet att ingå i underlaget för statsbidrag. Detta görs direkt till distansinstitutet som skickar ansökan vidare till Skolverket för beslut.