Frågor och svar

Jag tänkte flytta utomlands med min familj och har enskild firma. Är mina barn behöriga att ingå i underlaget för statsbidrag på dessa grunder?

Nej. Det beror på att en enskild firma är ingen egen juridisk person och räknas därför inte som ett svenskt företag.