Statsbidrag för elev- och föräldraorganisationer 2019

Syftet med bidraget är att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 november–3 december 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till nio organisationer om totalt 8 150 000 kronor. Beslut till varje organisation skickas via e-tjänsten.

Lista över beviljade bidrag 2019 till elev-och föräldraorganisationerPDF (pdf, 25 kB)

Ansökan var öppen 1 november–3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer.
 • E-post till statsbidrag.org@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mejl så kommer vi att skicka er en registreringslänk. För dessa organisationer tar det normalt ca 3-5 veckor innan ombudet kan vara godkänt.
 • E-post till statsbidrag.org@skolverket.se

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till nio organisationer om totalt 8 150 000 kronor. Beslut till varje organisation skickas via e-tjänsten.

Lista över beviljade bidrag 2019 till elev-och föräldraorganisationerPDF (pdf, 25 kB)

Ansökan var öppen 1 november–3 december 2018 i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidraglänk till annan webbplats

Så kan du förbereda dig

 • Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.
 • Om du kan logga in i e-tjänsten men inte kan se detta bidrag mejla oss ert organisationsnummer.
 • E-post till statsbidrag.org@skolverket.se
 • Om er organisation inte har sökt statsbidrag via e-tjänsten förut behöver ni registrera er organisation i våra system först. Skicka ett mejl så kommer vi att skicka er en registreringslänk. För dessa organisationer tar det normalt ca 3-5 veckor innan ombudet kan vara godkänt.
 • E-post till statsbidrag.org@skolverket.se

Vem kan söka statsbidraget?

Elev- och föräldraorganisationer inom

 • förskolan
 • fritidshem
 • grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan
 • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan
 • vuxenutbildning
 • särskild utbildning för vuxna
 • utbildning i svenska för invandrare.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

För att få bidrag ska elev- eller föräldraorganisationen leva upp till flera villkor.

Villkor för elevorganisationer

 • Medlemmarna i organisationen ska vara elever eller elevråd/elevkårer. Minst 60 procent av medlemmarna ska vara elever.
 • Elevorganisationen ska arbeta med frågor som är av gemensamt intresse för elever inom skolan. Det ska framgå av organisationens stadgar, av hur organisationen profilerar sig och av verksamheten.
 • Organisationen ska ha en rikstäckande verksamhet eller en verksamhet som är av riksintresse.

Villkor för föräldraorganisationer

 • Minst 60 procent av medlemmarna i organisationen ska vara föräldrar till elever.
 • Föräldraorganisationen ska arbeta med frågor som är av allmänt intresse för föräldrar till elever. Det ska framgå av organisationens stadgar, av hur organisationen profilerar sig och av verksamheten.
 • Organisationen ska ha en rikstäckande verksamhet eller en verksamhet som är av riksintresse.
Senast uppdaterad 02 mars 2020