Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2018/19

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2018/19

Ansökan: 1 februari-1 mars 2018

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 50 kommunala och fristående huvudmän om totalt 9,9 miljoner kronor. Av dessa har 14 huvudmän beviljats hela det sökta beloppet och 36 huvudmän beviljats delvis. Beslut till varje enskild huvudman skickas via e-tjänsten.

Beviljat statsbidrag entreprenörskap huvudmän 2018PDF (pdf, 35 kB)

Ansökan 2: 1 september-1 oktober 2018

Ansökan 2 gäller endast för huvudmän som arbetar med entreprenörskap i grundskolan och gymnasieskolan. För den här ansökan går det alltså inte att söka bidrag för förskolan och fritidshem.

Beslut om ansökan

Vi har beviljat bidrag till 47 kommunala och fristående huvudmän om totalt 6,2 miljoner kronor. Av dessa har 20 huvudmän beviljats hela det sökta beloppet och 27 beviljats delvis. Besked om beviljade ansökningar publiceras här och beslut till varje enskild huvudman skickas via e-tjänsten.

Lista över beviljade belopp, ansökan 2 för entreprenörskap till huvudmän 2018/19PDF (pdf, 54 kB)

Utöver bidrag till huvudmän har även organisationer beviljats nära 3,3 miljoner i bidrag för arbetet med entreprenörskap i skolan. Det innebär att Skolverket har beviljat totalt 9,5 miljoner kronor den här ansökningsomgången.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Redovisning: 15 augusti-15 september 2019

Redovisningen ska göras av huvudmän som har fått bidrag för ansökan 1 och 2 för bidragsomgången 2018/19 som var öppna

 • 1 februari till 1 mars 2018
 • 1 september till 1 oktober 2018.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • Förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

De huvudmän som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till kostnader för planerade insatser.

Hur stort är statsbidraget?

Så fördelas bidraget

Vid fördelning tar vi hänsyn till om satsningen

 • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
 • har fokus på att samarbeta med entreprenörer, stimulera entreprenöriella kompetenser och färdigheter samt kompetensutveckling av skolpersonal avseende entreprenörskap
 • innehåller en beskrivning av insats och syfte
 • kan följas upp och utvärderas
 • har rimliga kostnader i förhållande till beskrivna insatser.
Senast uppdaterad 12 november 2019