Nytt för bidragsår 2019: Från och med 2019 ska bidraget användas under innevarande år. Tidigare har det här statsbidraget använts per läsår.

Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2019

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: beslut i april 2019

Beslut om ansökan 2019

Vi har beviljat bidrag till 180 huvudmän om totalt 18 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för entreprenörskap i skolan till huvudmän 2019PDF (pdf, 163 kB)

Eftersom det är fler som sökt bidraget än det finns pengar till har vi minskat bidragets storlek proportionerligt för dem som vi beviljat bidrag. Vi skickar ut de enskilda besluten för varje organisation via e-tjänsten.

Ansökan

Ansökan för 2019 var öppen mellan 1 februari – 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.


Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Beslut om ansökan 2019

Vi har beviljat bidrag till 180 huvudmän om totalt 18 miljoner kronor.

Lista över beviljade belopp, ansökan för entreprenörskap i skolan till huvudmän 2019PDF (pdf, 163 kB)

Eftersom det är fler som sökt bidraget än det finns pengar till har vi minskat bidragets storlek proportionerligt för dem som vi beviljat bidrag. Vi skickar ut de enskilda besluten för varje organisation via e-tjänsten.

Ansökan

Ansökan för 2019 var öppen mellan 1 februari – 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.


Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Redovisning: beslut 2020

Beslut om redovisningen

Beslut för redovisning 2019 har fattats. Redovisningen fördelas enligt beslutsbilaga.

Beslutsbilaga statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän 2019PDF (pdf, 225 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisningen

Beslut för redovisning 2019 har fattats. Redovisningen fördelas enligt beslutsbilaga.

Beslutsbilaga statsbidrag för entreprenörskap i skolan – huvudmän 2019PDF (pdf, 225 kB)

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

De huvudmän som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan främjas genom att

ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att

 • utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling
 • i samarbete med aktörer utanför skolan arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer
 • stimulera nyfikenhet och kreativitet, i skapande och undersökande arbetsformer
 • i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • se möjligheter med digital teknik och digitalt skapande och entreprenörskap.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till kostnader för planerade insatser.

Hur stort är statsbidraget?

Så fördelas bidraget

Vid fördelning tar vi hänsyn till om satsningen

 • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
 • innehåller en beskrivning av insatsens genomförande
 • kan följas upp och utvärderas
 • har rimliga kostnader i förhållande till beskrivna insatser.
Senast uppdaterad 15 januari 2021