Nytt för ansökan 2019: Från och med ansökningsomgången som öppnar i februari 2019 ska bidraget användas under innevarande år, det vill säga under 2019. Tidigare har det här statsbidraget använts per läsår.

Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2019

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2019

Ansökan: 1 februari–1 mars 2019

Ansökan för 2019 är öppen mellan 1 februari – 1 mars 2019 i e-tjänsten för statsbidrag.

Tidigare har bidraget använts per läsår, men från och med den här ansökningsomgången ska bidraget användas under innevarande år, det vill säga under 2019.

Bidrag som fördelas den här ansökningsomgången ska redovisas vintern 2020.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Beslut om ansökan 2019

Vi kommer publicera beslutet här och i e-tjänsten i april 2019.

Redovisning: vintern 2020

Redovisningen ska göras av huvudmän som har fått bidrag för ansökan till bidragsomgången 2019 som var öppen 1 februari till 1 mars 2018.

Redovisningen kommer att öppen under vintern 2020 i e-tjänsten för statsbidrag, datum är i dagsläget inte bestämt.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Beslut om redovisningen

Vi kommer att publicera beslutet här och i e-tjänsten efter vintern 2020.

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

De huvudmän som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan främjas genom att

ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att

 • utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling
 • i samarbete med aktörer utanför skolan arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer
 • stimulera nyfikenhet och kreativitet, i skapande och undersökande arbetsformer
 • i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • se möjligheter med digital teknik och digitalt skapande och entreprenörskap.

Här finns mer information om hur du kan arbeta med entreprenörskap i skolan:

Undervisa i entreprenörskap

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till kostnader för planerade insatser.

Hur stort är statsbidraget?

Så fördelas bidraget

Vid fördelning tar vi hänsyn till om satsningen

 • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
 • innehåller en beskrivning av insatsens genomförande
 • kan följas upp och utvärderas
 • har rimliga kostnader i förhållande till beskrivna insatser.
Senast uppdaterad 10 januari 2019