Statsbidrag för entreprenörskap till huvudmän 2020

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2020

Beslut om ansökan 2020

Vi har beviljat bidrag till 236 huvudmän om totalt 8 499 856 kronor. Eftersom det i år är väldigt många huvudmän som sökt bidrag har medlen fördelats med samma belopp till de sökande huvudmän som uppfyllt kraven enligt förordning (2011:192) om statsbidrag för entreprenörskap i skolan. Vi publicerar beskeden om vilka ansökningar vi beviljat här. Besluten till varje enskild huvudman skickas via e-tjänsten eller per post.

Lista över beviljade belopp, ansökan för entreprenörskap till 2020 Pdf, 788 kB. (Pdf, 788 kB)

Ansökan var öppen 15 januari–17 februari.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag 

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

 • förskola
 • förskoleklass
 • grundskola, grundsärskola, sameskola, specialskola
 • gymnasieskola, gymnasiesärskola
 • vuxenutbildning

Vad ska statsbidraget användas till?

De huvudmän som får statsbidraget ska använda det till att främja entreprenörskap i skolan.

Entreprenörskap i skolan främjas genom att

ge förutsättningar, stöd och kompetensutveckling till skolpersonal med syftet att genomföra undervisning där eleverna i ett aktivt lärande får möjlighet att

 • utveckla initiativförmåga, drivkraft och vilja att omsätta idéer i handling
 • i samarbete med aktörer utanför skolan arbeta med problemlösning och projektliknande arbetsformer
 • stimulera nyfikenhet och kreativitet, i skapande och undersökande arbetsformer
 • i samarbete eller på egen hand ta ansvar för att genomföra och slutföra ett arbete
 • se möjligheter med digital teknik och digitalt skapande och entreprenörskap.

Här finns mer information om hur du kan arbeta med entreprenörskap i skolan:

Undervisa i entreprenörskap Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Statsbidraget ska användas till kostnader för planerade insatser.

Hur stort är statsbidraget?

Så fördelas bidraget

Vid fördelning tar vi hänsyn till om satsningen

 • har en tydlig inriktning på entreprenörskap
 • innehåller en beskrivning av insatsens genomförande
 • kan följas upp och utvärderas
 • har rimliga kostnader i förhållande till beskrivna insatser.
Senast uppdaterad 15 oktober 2021.